Items filtered by date: Friday, 03 March 2023 - Like - stiri Alba Iulia

COMUNICAT DE PRESĂ: Cine și cum (nu) își asumă - autoritățile și drepturile persoanelor închise

Statul român nu oferă nicio protecție persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor închiși în centre

Cerem Primului Ministru să activeze Mecanismul de coordonare pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri: asta am întâlnit în centrele vizitate în ultimele luni ale anului 2022. În detaliu, discutăm despre ele în rapoartele noastre de monitorizare: ce spun rezidenții, cum e „viața” lor în centru, care a fost traseul lor instituțional, ce fac în centru și cum sunt tratați. Concluzia lor a fost unanimă: toți rezidenții speră să fie liberi într-o zi.

Au apărut, în ultimele două luni, trei investigații-cheie despre ce se află în spatele ușilor închise ale instituțiilor. O privire amplă asupra acelorași trei centre: Sfântul Gabriel cel Viteaz, Armonia și Casa Cora. O paletă largă de abuzuri, nereguli, zeci de oameni ale căror drepturi nu au contat nicio secundă. O viață pusă „în așteptare”, deși România este obligată să prevină instituționalizarea, mesajul Comisiei Europeane către guvernului României fiind să oprească investițiile din fonduri europene în instituții de mici și mari dimensiuni.

Traseul sesizărilor: CRJ a redactat un mail (pictogramă cu mâini scriind la o tastatură), a trimis raportul de monitorizare (pictogramă cu un dosar) și investigația (pictogramă cu un website) către ANPDPD, MS, MM, DGASPC, ANPIS, Prim Ministru (pictogramă cu un mail și o notificare).

Am apelat la autorități. Am solicitat public, în nenumărate rânduri, cercetarea cauzelor care au dus la încălcările grave ale drepturilor tuturor oamenilor închiși în centre. Totoadată, am transmis adrese către Ministerul Muncii și al Solidarității Sociale, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul Ilfov şi Bucureşti sector 3, Agenţia Naţională pentru Inspecţie şi Prestaţii Sociale (ANPIS) şi Ministerul Sănătății, anexând rapoartele de monitorizare ale CRJ la finalul cărora se află solicitări punctuale pentru fiecare dintre instituțiile cu competență în materie, și invesigațiile realizate de jurnaliştii Centrului de Investigații Media și Buletin de București.

O masă la care stau patru oameni. Arată unul spre celălalt. Textul: Cine (nu-)și asumă?

Observăm cu îngrijorare că nicio autoritate nu îşi asumă cercertarea cauzelor care au condus la încălcările sesizate de CRJ şi pe cale de consecinţă la prevenirea unor viitoare abuzuri. În aceste condiţii, CRJ s-a adresat conducerii Guvernului României cu solicitarea de a prelua cercetarea şi prevenirea altor încălcări ale drepturilor omului în centrele de asistenţă socială, căminele pentru vârstnici, unităţi medico-sociale şi spitale de psihiatrie. Spercăm ca Prim-ministrul să nu redirecționeze sesizarea CRJ către Ministerul Muncii sau Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Publicăm mai jos sesizarea și răspunsurile autorităţilor.

Stimate domnule Prim-ministru, Nicolae Ciucă,

Având în vedere:

Ø  Numeroasele condamnări ale României la CEDO în materia încălcării drepturilor persoanelor cu dizabilități (sancționarea unor situații extrem de grave precum – legarea, lipsa accesului efectiv la justiţie, ineficienta cercetare a cauzelor deceselor, privarea arbitrară de libertate, licitarea pe internet de către autorităţile publice locale a „unor loturi de persoane” şi lăsarea acestora fără apărare în grija unor operatori economici privaţi) precum și obligația Guvernului României de a executa hotărârile CEDO în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale prin elaborarea şi transmiterea Comitetului de Miniştri de la Strasbourg a unui Plan Național de Acțiune pentru prevenirea condiţiilor inumane, degradante şi a relelor tratamente în spitale de psihiatrie și în centre rezidențiale;

•  Rapoartele CRJ din judeţul Ilfov care vin în completarea sutelor de sesizări adresate autorităţilor publice şi instanţelor de judecată în ultimele două decenii,  încălcări grave ale drepturilor omului în aceste instituţii privative, respectiv:

·       la data de 7 septembrie 2022 – la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Gabriel cel Viteaz” – Voluntari, jud. Ilfov;

·       la data de 7 septembrie 2022 și respectiv 1 noiembrie 2022 la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Armonia” – Afumați, jud. Ilfov;

·       perioada septembrie – noiembrie 2022 la Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente „Casa Cora” – Voluntari, jud. Ilfov;

În urma cărora au fost întomcite mai multe Rapoarte de monitorizare în care au fost cuprinse o serie de nereguli și încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități costatate la fața locului

și 

•  Deși au fost sesizate toate instituțiile implicate sau cu competența în materie cu privire la neregulile constatate și am solicitat expres să fie luate măsuri astfel încât să fie protejate drepturile persoanelor instituționalizate – deși termenul legal a expirat, fie nu am recepționat niciun fel de răspuns fie răspunsurile recepționate au fost întru totul evazive, superficiale sau neîntemeiate, relevând situații diametral opuse față de cele constatate de echipa CRJ la fața locului. Precizăm că am depus și plângeri penale cu privire la aspectele constatate, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ

Extras din răspunsul primit în data de 27.02.2023
Răspuns Casa Cora ANPIS
Răspuns Armonia ANPIS

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Extras din răspunsul primit în data de 15.02.2023
Răspuns Casa Cora ANPDPD
Răspuns Sf. Gabriel cel Viteaz ANPDPD

MINISTERUL MUNCII – Nu am primit un răspuns până la data publicării articolului.
Răspuns Sf. Gabriel cel Viteaz Ministerul Sănătății

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI (DGASPC) ILFOV, DGASPC SECTOR 3)

Extras din răspunsul primit în data de 21.02.2023
Răspuns DGASPC Ilfov

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ne-au transmis că vor cerceta plângerile CRJ.

Vă sesizăm

cu privire la solicitarea de preluare a coordonării demersurilor demarate de către CRJ așa cum acestea au fost anterior enumerate, în contextul în care nu am identificat un alt for superior care să îşi asume coordonarea unei comisii care să cerceteze şi să corecteze cauzele instituţionale de la nivel central şi local care de peste două decenii favorizează apariţia abuzurilor în instituțiile sesizate în speță, şi lasă fără apărare zeci de mii de persoane cu dizabilităţi, minori, adulţi şi vârstnici.

Credem că sancţionarea pe calea justiţiei penale nu este singurul instrument la îndemâna statului penal. În primul rând pentru că multe dintre aceste procese durează de peste zece ani şi în al doilea rând pentru că valul de prescripţii din ultimele două luni, ne-au arătat cât de puţin contează în faţa justiţiabililor viaţa persoanelor cu dizabilităţi şi a vârstnicilor. Sunt sute de persoane care au fost bătute, traficate, violate, înfometate, legate, sechestrate şi pentru care nimeni nu răspunde penal.

Un exemplu recent în această materie este directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor care împreună cu echipa de educatori, asistenţi sociali şi manageri a permis abuzul fizic asupra mai multor minori dintr-un centru de plasament din Oradeafapte denunţate de CRJ în urma unei vizite de monitorizare inopinate din octombrie 2003.  De curând, prin pronunţarea hotărârii prescripţiei răspunderii penale în acest dosar, toate persoanele au fost reîncadrate pe funcţiile publice cu plata drepturilor din urmă. Amintim că o situație similară a fost constatată și recent, în privința azilului din Păulești, Prahova.

Îngrijorarea Centrului de Resurse Juridice este că atât timp cât la cel mai înalt nivel, instituţia Primului-ministru, această chestiune nu devine o prioritate, vom continua să asistăm la moartea în condiţii suspecte şi la supunerea la tratamente rele, inumane şi degradante a zeci de mii de persoane. Lipsa unei mecanism de coordonare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale închise în centre şi spitale, la nivelul instituţiei Guvernului României, permite ca autorităţile publice centrale aflate în coordonarea unor ministere, să ignore abuzurile sau şă îşi paseze responsabilitatea, timp în care oamenii suferă sau mor. 

Precizăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin (1) din Lg. 8/2016 Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilităţi este instituția responsabilă pentru coordonarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi dar şi a licenţierii furnizorilor de servicii sociale totodată, această instituție aflându-se în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, fapt ce face imposibilă sancționarea instituțiilor centrale (ex. Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății) de către una inferioară, chiar subordonată acesteia. De altfel, la şapte ani de la stabilirea acestei responsabilităţi în sarcina unei autorităţi centrale, nu avem o hotărâre de guvern pentru funcţionarea Mecanismului naţional de coordonare de la nivelul Guvernului.

În scopul îndeplinirii prevederilor art. 33 alin. (1) din Convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în calitate de Mecanism de coordonare privind implementarea Convenţiei” coroborate cu cele ale art. 4 lit. e) „Pentru realizarea scopului său, Consiliul de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor legalităţii, respectării demnităţii persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi ale independenţei funcţionale şi a personalului, imparţialităţii şi obiectivităţii: e) sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;”

Lg. 8/2016, art. 15 alin (1)

Totodată, reamintim că anul trecut Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, instituție mandată cu supervizarea executării hotărârilor CEDO, a solicitat în mod repetat la București adoptarea unui PlanNațional de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în spitale de psihiatrie și în centre rezidențiale, România fiind pusă în întârziere din 2012. Totodată, în toamna trecută, o altă entitate aflată în coordonarea Consiliului Europei, Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) a vizitat inopinat mai multe spitale de psihiatrie și centre rezidențiale, unde s-a concentrat asupra tratamentului celor mai acutizați pacienți și al pacienților cronici pe termen lung.

Față de cele anterior arătate, avem respectuoasa solicitare să:

•  Constatați existența unei reale diferențe de forțe între instituțiile obligate să ia măsuri în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și instituția desemnată în calitate de Mecanism de coordonare și control și pe cale de consecință să dispuneți realizarea demersurilor ce se impun pentru remedierea unei asemenea situații cu totul absurde;

•  Constatați că deși prin Lg. 8/2016 a fost creat un cadru legislativ pentru implementarea Convenției, acesta este întru totul inoperațional, motiv pentru care solicităm implicarea dumneavoastră pentru ca Mecanismul să devină funcțional și să poată sancționa instituțiile responsabile în materie;

•  Constatați faptul că mai mulți jurnaliști de investigație s-au implicat în identificarea abuzurilor realizate la adresa drepturilor persoanelor cu dizabilități instituționalizate în centre (în special) private, scoțând la iveală „parteneriate suspecte” între anumiți operatori economici și factori politici din Ministerul Familiei și Ministerul Muncii, astfel, în mod insistent, va solicităm implicarea pentru a stopa astfel de comportamente și pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie cu adevărat respectate.

www.crj.ro

Read more...

SMART COMMUNITIES 2023: Două zile de prezentări, expoziție și workshopuri

 

SMART COMMUNITIES - Summit & Expo este singurul eveniment complet din România, pe acest domeniu, care cuprinde conferință, spațiu expozițional și workshopuri specializate. Va avea loc pe 16-17 martie, la București și este locul unde sunt prezentate probleme ale comunităților locale și soluții inteligente care să le rezolve.

Pe parcursul celor două zile puteți participa la discuții și prezentări ale reprezentanților administrației publice și ai mediului de afaceri, despre proiectele pe care le au comunitățile locale pentru perioada următoare și soluțiile de tip „smart city” pe care le propun companiile sau organizațiile non-profit.

 

Au confirmat deja participarea din partea autorităților publice: Marcel Boloș, Ministrul pentru Investiții și Proiecte Europene, Virgil Popescu, Ministrul Energiei,  Lóránd Fülöp, secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Vlad Stoica, președinte ANCOM, Dragoș Vlad, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Ioan Popa, Primarul municipiului Reșița, Adrian Teban - Președinte AOR, Andrei Ando- Director executiv, Direcția Comunicare, Strategii și Administrație Publică, CJ ARAD, Cătălin Toma, Președinte CJ Vrancea, Olga Ursu, Viceprimarul Chișinăului, Republica Moldova, Cătălin Frangulea, Director al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, Alina Ciolan, Șef Departament Coordonare SUMP, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, Trusca Gabriel Laurențiu - Director Adjunct Drumuri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, Cătălin Boghiu, Director de Transformare Digitală și Implementare Smart City Municipiul Iași.

 

Companiile vor avea specialiști prezenți la standuri pentru a oferi informații și pentru a face demonstrații ale soluțiilor pe care administrația publică le-ar putea adopta.

Foto Smart Communities Conference &Expo 2022

Prima zi a evenimentului se va încheia cu o sesiune maraton de prezentări ale ideilor inovatoare pentru dezvoltare orașe și comunități, susținute de start-upuri, membre ale Transilvania IT Cluster sau sprijinite de Iceberg+ și Spherik Accelerator, prin EIT Urban Mobility RIS HUB Romania. Puteți cunoaște oameni și idei noi, puteți pune bazele unor viitoare parteneriate.

Moderatorul general al evenimentului este Marius Bostan, antreprenor și fost Ministru al Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, inițiator al SmartCity Alba-Iulia și al primului ghid „smart communities” în România.

În mod cu totul special, a doua zi, pe data de 17 martie, vor avea loc trei workshopuri:

1.    ”Proiecte sănătoase pentru orașe fericite”, care va fi despre cum se pot realiza proiecte, așa încât să fie și utile comunității, dar și eligibile pentru finanțare, cum trebuie analizate și fundamentate eficient, cum și când ar trebui implicată comunitatea locală în pregătirea proiectelor.  Acest workshop va fi susținut de Radu Andronic, General Manager FIP Consulting.

2.     ”Cum poate contribui brandul de oraș la dezvoltarea comunității”, ocazie cu care paticipanții pot învăța cum se construiește un brand puternic și care este rolul acestuia în dezvoltarea unei comunități sau a unui loc, dar și cum pot orașele din România să-și împlinească potențialul economic, social și turistic, cu ajutorul procesului de Place Branding. Acest workshop va fi susținut de Felix Tătaru, Președintele Institutul pentru Orașe Vizionare și binecunoscut antreprenor în piața de advertising.

3.      ”The Rise of Smart Cities - soluții pentru tranziția către orașe inteligente”, care va prezenta si dezbate soluții tehnice, metodologii și mecanisme prin care administrațiile publice și comunitățiile orașelor din România pot accelera procesul de tranziție către smart cities. Vor fi decriptate și exemplificate concepte cheie relevante pentru următorul val de proiecte europene în domeniul smart city, precum digital innovation hubs, inovare deschisă, living labs, sandbox, citizen science și vor fi prezentate primele inițiative din România care implementează aceste concepte. Workshop-ul va cuprinde și prezentarea interactivă a unor tehnologii specifice smart city pentru următorul val de proiecte smart city și va fi susținut de Ionut Țața, CEO Iceberg+, orchestrator FIT Digital Innovation Hub

Toate cele trei workshopuri vor cuprinde studii de caz relevante.

Aflați mai multe informații despre acces la Smart Communities 2023- Summit & Expoagendă, invitații noștri și partenerii evenimentului accesând:

https://www.concordcom.ro/smart-communities-2023/

Pentru participare vă rugăm să vă înscrieți pe FORMULAR.

!!! Atenție: Locurile în sală sunt limitate și vor fi ocupate în ordinea înscrierii.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să aveți un Stand de Prezentare în zona Expo, puteți scrie la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partenerul principal al evenimentului este FIP Consulting.

Evenimentului este sustinut de:Ramboll, Lenovo, Iceberg, Spherik Custom Production Europe,Transgaz, Harrison, Dositracker, ANCOM, Asociația Orașelor din România, Repatriot, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București  Transilvania Cluster, Agenția Metropolitană Brașov, Transport Public București-Ilfov, Institutul pentru Orașe Vizionare, EIT Urban Mobility RIS HUB Romania.

 

Read more...

PAID a vernisat cea de-a doua expoziție fotografică pe tema dezastrelor naturale, la 46 de ani de la cutremurul din 1977

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a inaugurat ce-a dea doua ediție a „ReExpoziția”, competiție fotografică pe tema dezastrelor naturale care afectează locuințele. Vernisajul a avut loc joi, 2 martie, la Casa Ion Mincu din București, exponatele fiind disponibile pentru vizitare până pe 4 martie, la împlinirea a 46 de ani de la cutremurul care a devastat România. Expoziția face parte dintr-o amplă campanie de conștientizare și de sensibilizare a publicului în ceea ce privește caracterul repetitiv al dezastrelor naturale și importanța asigurării locuințelor împotriva acestora. „Sub impactul emoțional al cutremurelor din ultima lună, românii manifestă mai mult interes pentru asigurarea celui mai de preț bun - locuința. În online și offline, cei mai mulți vorbesc despre dezastre naturale și despre cum putem să ne pregătim. Dar nu este suficient. Cataclismele lovesc mai ales atunci când nimeni nu se așteaptă, în locuri în care nimeni nu anticipează. Despre asta este ReExpoziția, despre trezirea conștiinței asupra faptului că dacă nu putem preîntâmpina dezastrele naturale, măcar să fim atât cât putem de pregătiți. Ține de fiecare dintre noi să alegem, la timp, soluția care ne poate ajuta să trecem ceva mai ușor peste drama pierderii locuinței. Noi, la PAID, suntem pregătiți să reconstruim împreună”, a explicat Nicoleta Radu, Director General PAID. Vernisajul a avut loc în prezența fotografilor, a membrilor juriului, a organizatorilor și a partenerilor instituționali ai acestora, precum și a invitaților din presă. Partenerul media al evenimentului, Agerpres, a proiectat imagini de arhivă ce ilustrează efectele dezastrelor naturale asupra locuințelor, iar reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au vorbit despre cât de importantă este pregătirea în situații de catastrofă. Selecția și jurizarea au fost realizate de jurnalistul Lucian Mîndruță, actrița Ioana Ginghină, respectiv fotograful și arhitectul Vlad Eftenie. Din totalul de 57 de fotografii înscrise de profesioniști și amatori, peste 30 au obținut punctaje mari, fiind eligibile pentru unul dintre cele patru premii oferite în concurs. Câștigătorii, stabiliți în funcție de punctajul oferit de juriu, au primit premii în valoare totală de 5000 de euro, după cum urmează: La categoria profesioniști: Premiul I - 2000 euro - Alexandru Popescu Premiul II - 1500 euro - Horia Mihai Gligor Premiul III - 1000 euro - Ovi D. Pop La categoria amatori, premiul de 500 de euro a fost acordat Cornel Gingărașu.  Cea de-a doua ediție a competiției „ReExpoziția” s-a desfășurat în perioada 25 noiembrie 2022 - 28 februarie 2023. Fotografiile selectate vor fi disponibile și online, pe site-ul oficial www.re-expoziția.ro, iar fizic vor fi expuse în campaniile de informare ale PAID.

Read more...

Azi, 03 martie a.c, are loc Reuniunea Comitetului Onorific al Global Ties din SUA

Azi, 03 martie a.c, are loc Reuniunea Comitetului Onorific al Global Ties din SUA. La acest eveniment deosebit participă și albaiulianul Gruia Ioan Bumbu în calitate de președinte al Romanian IVLP Alumni Association și membru al Comitetului Director al Global Ties US.

Această reuniune  de seară este o ocazie specială de  stabilire a unor relatii bilaterale si internationale extraordinare intre organizatiile prezente, din care vor face parte inclusiv reprezentanti ai Departamentului de Stat ai SUA si care vor avea ca si rezultat colaborari si dezvoltari parteneriale intre organizatii, acum, post pandemie Covid 19.

 “Global Ties U.S. National Meeting” reunește organizații, agenții guvernamentale din SUA dar și lideri din domeniul schimbului internațional. La acest eveniment care are loc în fiecare an în Washington DC, participă aproape 1.000 de persoane pe durata a patru zile dinamice de întâlniri, menite să faciliteze înțelegerea la un înalt nivel a celor mai recente tendințe în domeniul diplomației și să consolideze schimbul internațional cu cele peste 45 de organizații prezente la întâlnire.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686