Items filtered by date: Wednesday, 23 November 2022 - Like - stiri Alba Iulia

Cel puțin 6 morți și 4 răniți într-un schimb de focuri într-un Walmart din Virginia

Un bărbat înarmat a deschis focul într-un magazin Walmart din Chesapeake, Virginia, în noaptea de marți spre miercuri. Iată ce trebuie să știți.

Victimele: Cel puțin șase persoane au fost împușcate mortal în interiorul magazinului Walmart. Patru victime ale împușcăturilor se află în spitalele din zonă în condiții necunoscute, potrivit Poliției din Chesapeake.

Trăgătorul: Trăgătorul este mort, a declarat poliția. Deși poliția a refuzat să îl identifice pe trăgător, spunând că rudele apropiate nu au fost încă anunțate, anchetatorii cred că acesta era un angajat al magazinului care a deschis focul asupra altor angajați într-o sală de odihnă, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru CNN. Oficialii cred că atacatorul a îndreptat la un moment dat arma spre el însuși, potrivit sursei.

Cronologia evenimentelor: Șeful poliției din Chesapeake, Mark Solesky, a oferit o cronologie a evenimentelor. Centrul de dispecerat al poliției a primit primul apel la ora 22:12, marți seara. Ofițerii au sosit la fața locului în două minute, la ora 22:14, și au intrat în magazin două minute mai târziu, la 22:16. Au declarat locul în siguranță la ora 23:20.

Guvernatorul statului Virginia, Glenn Youngkin, a reacționat la împușcăturile în masă de marți seară din Chesapeake, calificându-le drept o "realitate șocantă și crudă".

"Am avut peste noapte, din nou, un, pur și simplu un act de violență oribil și fără sens în Chesapeake, iar ancheta este în curs de desfășurare", a declarat Youngkin. "Inimile noastre sunt complet frânte în această dimineață încă o dată în statul Virginia".

"Am avut două acte oribile de violență în Commonwealth-ul Virginiei în două săptămâni, iar acest lucru aduce cu siguranță un sentiment de furie, un sentiment de teamă, un sentiment de durere profundă", a spus el.
La 13 noiembrie, cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite în timpul unui scandal în masă în campusul Charlottesville al Universității din Virginia. Suspectul în acel schimb de focuri de armă, Christopher Darnell Jones Jr. se confruntă cu trei acuzații de crimă de gradul doi și trei acuzații de utilizare a unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni, a relatat anterior CNN.

Youngkin a mai spus că îndeamnă comunitatea  să se concentreze pe ajutorarea familiilor îndurerate.

"Astăzi, treaba noastră este să sprijinim familiile, care se confruntă astăzi cu lucruri de neconceput. Familii care au pierdut un iubit sau au un iubit care este rănit", a spus el, adăugând că "trebuie să rămânem concentrați pe familii, trebuie să rămânem concentrați pe bărbații și femeile curajoase care fac ancheta".

Read more...

Obiectivele de la Bangkok privind economia bio-circulară-verde (BCG)

Reamintind Viziunea Putrajaya 2040, APEC își reiterează angajamentul de a urmări o creștere puternică, echilibrată, sigură, durabilă și favorabilă incluziunii în regiunea Asia-Pacific.
 
APEC este hotărâtă să continue să avanseze obiectivele sale de sustenabilitate într-un mod îndrăzneț, receptiv și cuprinzător pentru a aborda provocările și perturbările economice și de mediu sporite cu care se confruntă regiunea, pe baza angajamentelor noastre din Viziunea Putrajaya 2040 și a acțiunilor stabilite în Planul de acțiune Aotearoa (APA), pentru prosperitatea tuturor oamenilor noștri și a generațiilor viitoare.
 
Prin adoptarea Obiectivelor de la Bangkok, APEC merge mai departe în ceea ce privește conturarea modului de realizare a obiectivelor sale cuprinzătoare și ambițioase în materie de durabilitate și incluziune, consolidând și contribuind în același timp la acțiunile globale în curs de desfășurare. APEC a explorat abordări precum modelul economiei bio-circulare-verzi (BCG), care integrează trei abordări economice, în care tehnologia și inovarea sunt utilizate pentru a crea valoare, a reduce deșeurile, a avansa eficiența resurselor și a promova modele de afaceri durabile. De asemenea, acesta face apel la eforturi mai holistice pentru a obține o creștere mai echilibrată, incluzivă și durabilă. Astfel de eforturi ar trebui să se bazeze pe angajamentele și direcțiile de lucru existente ale APEC, precum și să ia în considerare noi aspirații pentru a promova obiectivele de sustenabilitate ale APEC.
 
APEC va mobiliza obiectivele și direcțiile de lucru existente în legătură cu următoarele obiective, domenii-cheie și obiective aspiraționale:
Sprijinirea eforturilor globale de a aborda în mod cuprinzător toate provocările de mediu, inclusiv schimbările climatice, fenomenele meteorologice extreme și dezastrele naturale, pentru o planetă durabilă, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea și reziliența, prin:
Contribuind la inițiative practice, ambițioase și concrete pentru tranziția către o viitoare economie globală rezilientă la schimbările climatice, care să se alinieze la eforturile globale, cum ar fi realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor Acordului de la Paris, precum și apreciind și sprijinind angajamentele respective ale membrilor APEC privind neutralitatea netă zero/neutralitatea în materie de carbon, recunoscând necesitatea urgentă de a aborda în mod colectiv schimbările climatice și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și necesitatea de a oferi sprijin internațional, inclusiv consolidarea capacităților și sprijinul tehnologic și financiar, care sunt factori-cheie în acest sens;
sporirea capacității de adaptare, consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilității la efectele negative ale schimbărilor climatice și la riscurile asociate, inclusiv prin integrarea măsurilor de adaptare în politici, strategii și planificare, precum și în pregătirea și gestionarea dezastrelor și a situațiilor de urgență;
consolidarea cooperării în vederea elaborării și a schimbului de politici și de bune practici, precum și a promovării de programe de consolidare a capacităților și de sensibilizare care să abordeze toate provocările legate de mediu și de climă și să sprijine creșterea durabilă;
asigurarea diversității și incluziunii în eforturile noastre colective de abordare a schimbărilor climatice;
promovarea tranziției către o energie curată și cu emisii reduse de dioxid de carbon prin diverse căi care să reflecte circumstanțele diferite din fiecare economie, consolidarea rezilienței energetice, promovarea securității energetice și asigurarea accesului la energie la prețuri accesibile și fiabile, inclusiv prin încurajarea colaborării tehnice și a schimbului de bune practici și de experiențe. Recunoaștem importanța unor piețe energetice stabile și a tranzițiilor energetice curate. Luând act de progresele înregistrate până în prezent, economiile APEC discută obiectivele pentru consolidarea în continuare a capacității regiunii de a adopta energie regenerabilă și alte tehnologii energetice curate și cu emisii reduse;
Reamintind angajamentul nostru de a raționaliza și de a elimina treptat subvențiile ineficiente pentru combustibilii fosili care încurajează consumul risipitor, recunoscând în același timp importanța furnizării de servicii energetice esențiale celor care au nevoie și, pentru a atinge acest obiectiv, continuând eforturile într-o manieră accelerată;
Promovarea unor sisteme alimentare și practici agricole durabile, rezistente, productive și favorabile incluziunii, realizarea securității alimentare și a nutriției, reducerea pierderilor și a risipei de alimente, inclusiv prin încurajarea politicilor ecologice și reducerea la minimum a celor dăunătoare mediului, conservarea agrobiodiversității și consolidarea utilizării biotehnologiei agricole, a digitalizării și a altor abordări inovatoare;
promovarea cercetării, dezvoltării și implementării de tehnologii rentabile cu emisii reduse și zero, recunoscând că există o varietate de tehnologii și abordări disponibile;
Sprijinirea finanțării și a investițiilor în durabilitate și în acțiuni privind clima, inclusiv a asigurărilor pentru finanțarea riscurilor de dezastre și, dacă este cazul, a mecanismelor de stabilire a prețului carbonului și a mecanismelor de stabilire a prețurilor și a piețelor internaționale de credite de carbon, precum și explorarea opțiunilor de sprijinire a alinierii fluxurilor financiare la o economie mondială mai ecologică și mai curată, de exemplu taxonomii și alte abordări de aliniere.
 
Promovarea unui comerț și a unor investiții durabile și favorabile incluziunii și asigurarea faptului că acestea se sprijină reciproc cu politicile noastre de mediu prin:
Intensificarea activităților care sporesc stabilitatea, reziliența și durabilitatea lanțurilor de aprovizionare, precum și îmbunătățirea conectivității, inclusiv prin punerea în aplicare a Planului de conectivitate al APEC și prin promovarea cooperării și schimbul de bune practici în materie de achiziții publice ecologice;
avansarea lucrărilor privind facilitarea comerțului cu bunuri și servicii de mediu, pe baza discuțiilor privind lista APEC de bunuri de mediu și lista de referință a serviciilor de mediu și a serviciilor legate de mediu și a discuțiilor suplimentare privind impactul măsurilor netarifare asupra comerțului cu bunuri de mediu;
promovarea unor inițiative concrete privind comportamentul responsabil al întreprinderilor și practicile industriale de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), de exemplu prin dezvoltarea unor sectoare durabile în domeniul turismului, al producției, al agriculturii, al transporturilor și al logisticii, precum și a sectoarelor digitale și tehnologice ecologice și cu emisii reduse de dioxid de carbon;
Promovarea egalității de gen și a integrării economice, a incluziunii și a emancipării femeilor;
consolidarea rolului microîntreprinderilor, al întreprinderilor mici și mijlocii (MSME), inclusiv prin încurajarea formulării unei strategii actualizate a APEC pentru MSME ecologice, durabile și inovatoare, prin consolidarea capacităților pentru MSME în ceea ce privește practicile de durabilitate, cum ar fi abordările ESG și BCG, și prin colaborarea în vederea îmbunătățirii oportunităților pentru MSME de a fi competitive, specializate, inovatoare și de a se extinde pe piețele internaționale.
Promovarea conservării mediului, a utilizării și gestionării durabile a resurselor naturale, precum și a stopării și inversării pierderii biodiversității prin:
Consolidarea conservării și a utilizării și gestionării durabile a resurselor și ecosistemelor costiere și marine, precum și a pescuitului și acvaculturii durabile, inclusiv prevenirea, combaterea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și punerea în aplicare a Foii de parcurs APEC privind combaterea pescuitului INN;
continuarea eforturilor de prevenire și reducere a deșeurilor marine și a poluării cu plastic, inclusiv prin punerea în aplicare a Foii de parcurs APEC privind deșeurile marine;
consolidarea eforturilor de combatere a exploatării forestiere ilegale și a comerțului asociat, stoparea degradării ecosistemelor forestiere și promovarea comerțului și a consumului de produse forestiere gestionate în mod durabil și recoltate în mod legal;
depunerea de eforturi pentru a asigura diversitatea și incluziunea în vederea îmbunătățirii eforturilor noastre de menținere, conservare, gestionare și protecție a mediului și a resurselor naturale.
Avansarea eficienței resurselor și a gestionării durabile a deșeurilor pentru a ajunge la zero deșeuri prin:
Creșterea cooperării pentru a avansa abordările economiei circulare, inclusiv prin promovarea modelelor de afaceri circulare, precum și a politicilor de schimb și a celor mai bune practici, precum și a modelelor de producție și consum durabile.
Realizarea obiectivelor de mai sus și a celor trei motoare economice ale Viziunii Putrajaya 2040 necesită adoptarea unei abordări incluzive care să îmbunătățească calitatea vieții pentru toți membrii societății și să promoveze egalitatea de gen, precum și incluziunea economică și abilitarea IMM-urilor, a femeilor și a altor grupuri cu potențial economic neexploatat, cum ar fi popoarele indigene, după caz, persoanele cu handicap și cele din comunitățile îndepărtate și rurale, promovând, în același timp, rolul tinerilor. În plus, este nevoie de parteneriate mai puternice la nivelul întregii societăți și de abordări la nivelul întregului sistem în cadrul APEC, în special în toate forurile și subforurile, pentru a obține rezultate cuprinzătoare, coerente și care să se consolideze reciproc.
 
Prin intermediul mecanismelor relevante ale APEC ar trebui să se accelereze următorii factori favorizanți:
Cadre de reglementare favorabile și agile și un mediu de afaceri favorabil, inclusiv prin reformă structurală, bune practici de reglementare și cooperare internațională în materie de reglementare, în special prin avansarea punerii în aplicare a Agendei APEC consolidate pentru reformă structurală (EAASR) și luarea în considerare a constatărilor și recomandărilor din Raportul de politică economică al APEC din 2022 (AEPR) privind reforma structurală și o redresare ecologică în urma șocurilor economice și alte AEPR relevante pentru a informa politicile și abordările.
Consolidarea capacităților prin aprofundarea cooperării economice și tehnice, schimbul de experiențe și de cele mai bune practici pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii, transferul voluntar de tehnologie în condiții convenite de comun acord, precum și dezvoltarea incluzivă a resurselor umane, în special recalificarea și perfecționarea profesională pentru a stimula recrutarea, menținerea și promovarea unei forțe de muncă diverse.
Un mediu favorabil pentru dezvoltarea unei infrastructuri, a unei finanțări și a unor investiții de calitate, precum și pentru valorificarea în continuare a științei, tehnologiei, inovării și digitalizării.
 
 
Rețele de colaborare între sectorul public, sectorul privat, sectorul financiar, mediul academic, alte organizații internaționale și regionale, alte părți interesate relevante, precum și mecanisme din cadrul APEC și legate de APEC, inclusiv ABAC, Consorțiul centrelor de studiu APEC și observatorii permanenți ai APEC, și anume ASEAN, PECC și PIF.
Comitetele APEC și subforurile relevante vor integra și vor promova agenda de mai sus în strategiile și planurile de lucru respective, după caz, precum și pentru a aprofunda colaborarea interforuri. Secretariatul APEC va menține un compendiu permanent al acțiunilor și inițiativelor întreprinse și va furniza actualizări periodice înalților funcționari ca mijloc de revizuire a progreselor noastre pentru a contribui la procesul de revizuire a APP și în conformitate cu acesta. Înalții funcționari vor avea responsabilitatea generală pentru monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în cadrul obiectivelor de la Bangkok privind economia BCG. Promovarea agendei de sustenabilitate într-un mod cuprinzător și ambițios va sprijini traiectoria de creștere a APEC către un viitor puternic, echilibrat, sigur, durabil și favorabil incluziunii.
Read more...

Deci Alaska NU este a americanilor, ci a RUSIEI!

Medvedev a cerut deja în Dumă REVENIREA LA RUSIA a Ținutului Alaska după 10.03.2023!

„În 1867 Rusia Țaristă a hotărât să vândă pentru 156 de ani Alaskacătre SUA contra sumei de 7.2 milioane dolari (atunci însemna o sumăimensă) pentru a-și echipa și aproviziona armata în următoareleexpediții împotriva Imperiilor Otoman și Austro-Ungar. La schimb SUAse oferea să mai ajute diplomatic Imperiul Țarist pentru alipireaprovinciilor baltice (Letonia, Lituania și Estonia) și a PrusieiOccidentale. Pe lângă cele 7.2 milioane dolari SUA a mai datImperiului Țarist atunci spre folosință peste 3.300 de tunuri Tomahawkcu rază mare de acțiune pentru acele timpuri.Tranzacția s-a făcut pe10 martie 1867 și stipulează că se poate actualiza peste 156 de ani încondițiile impuse de Rusia. Ei, acum, Rusia se pare o vrea napoi și numai vrea să prelungească contractul de vânzare-cumpărare cu SUA pentrunici o sumă. Deși, în 2018 se pare ca Trump i-ar fi oferit lui Putin74 miliarde de dolari pentru a mai prelungi contractul cu Alaska peîncă 200 de ani, propunere însă refuzată de Putin. Gestul a fostrecunoscut oficial, suma însă nu, informația cu suma rămâne ''pesurse'' PS- Și încă ceva, poate vă întrebați de unde și până unde 156de ani și nu 200 sau 100 rotund. Ei bine,156 era cifra preferată ațarului Alexandru al II-lea, acesta fiind motivul hilar pentru acestnumăr de ani stipulat în contract.” - Toma CiprianDeci Alaska a fost împrumutată americanilor pentru o perioada de 156ani, iar o eventuală prelungire a contractului se va face numai încondițiile impuse de ruși, perioadă care se va încheia în 2023!Acum avem un tablou mai cuprinzător de ce USA insistă cu războiul înUcraina, până la ultimul ucrainian? Fără Alaska, rezervele americanede țiței se duc la vale aprox 60%. Iar Alaska nu are numai zăcămintede petrol și gaze!Prezența Rusiei pe teritoriul nord American este iar un factor destres ce planează asupra administrațiilor de la Washington DC.British Petrolium și-a vândut toate exploatările din Alaska și s-aretras din toate parteneriatele din zonă.

www.corectnews.com

 

 

 

Read more...

28 de fotografii obsedante despre asasinarea lui Kennedy care trebuiesc să fie văzute

În cele aproximativ cinci decenii care au trecut, au fost realizate nenumărate cărți, emisiuni TV și filme despre acest moment exact. Imaginile surprinse la 22 noiembrie 1963, în Dealey Plaza, atât tragice, cât și iconice, aveau să se întipărească în psihicul american.

Fie că ați fost de acord cu concluziile Comisiei Warren, fie că faceți parte din cei 61% care încă mai cred că s-a pus la cale o mare conspirație, fotografiile prezentate aici ne oferă o fereastră către o zi din istoria americană care avea să schimbe țara și cultura pentru totdeauna.

Președintele John F. Kennedy și Prima Doamnă Jacqueline, guvernatorul Texasului John Connally și soția sa Nellie se relaxează în limuzina prezidențială, în timp ce aceasta își croiește încet drumul printre mulțimile care aplaudă în Dealey Plaza. Un ultim zâmbet pentru aparatul de fotografiat, fără să țină cont de rolul pe care urmează să îl joace în istoria Americii.

 

Agentul Clint Hill al Secret Service se afla pe scara din stânga față a mașinii Secret Service, imediat în spatele limuzinei prezidențiale, în momentul în care s-a tras primul foc de armă. În momentul în care a răsunat al doilea foc de armă, acesta alerga deja spre mașină.

Această fotografie a fost făcută la doar câteva momente după ce al treilea și fatalul foc de armă l-a lovit pe președinte.

În timp ce făceau cu mâna în partea de nord a Dealey Plaza, Bill și Gayle Newman s-au aruncat la pământ pentru a-și proteja copiii la câteva secunde după ce s-au tras focurile de armă. Această fotografie surprinde familia despre care se crede că a fost cel mai apropiat martor ocular civil al președintelui Kennedy în momentul împușcăturii fatale.

O privire de consternare și de neîncredere totală înghețată pe chipul acestei locuitoare din New York când aude pentru prima dată despre evenimentele tragice din Dallas. Aceasta ar fi fost, fără îndoială, o reacție pe care mulți ar fi trebuit să o aibă pe chipurile lor, în timp ce știrile au răsunat în întreaga lume.

La ora 11:40 a.m., Air Force One a aterizat pe aeroportul Love Field din Dallas, unde a fost făcută această fotografie a președintelui Kennedy care se plimba pe pistă alături de Prima Doamnă Jacqueline, care zâmbește radiant cu buchetul de flori care tocmai i-a fost oferit.

 

Guvernatorul Texasului, John Connally, și soția sa, alături de președintele și de doamna Kennedy, în timp ce se plimbă în decapotabila Lincoln Continental de culoare albastru închis, devenită acum emblematică, salutând mulțimea de aplaudaci de pe stradă.

Fotograful Stan Stearns a surprins o imagine obsedantă cu John F. Kennedy Jr. salutând sicriul tatălui său în timp ce acesta este scos din Catedrala Sfântul Matei din Washington, D.C. Kennedy Jr.

Această imagine ar încapsula starea de spirit sumbră și tragică a acelei zile în care un fiu își ia rămas bun de la tatăl său într-o zi în care ar fi trebuit să sărbătorească a treia sa aniversare.

Aflată acum la Arhivele Naționale ale SUA, cămașa purtată de președintele Kennedy în momentul asasinării sale va arăta pentru totdeauna rezultatele îngrozitoare ale distrugerii provocate de gloanțele asasinilor.

Un singur cadru înghețat din secvența filmului mut color de 8 mm filmat de Abraham Zapruder. Acesta arată momentul îngrozitor în care președintele Kennedy își strânge gâtul imediat după ce al doilea foc de armă l-a străpuns.

De asemenea, surprinde momentul în care Prima Doamnă își dă seama că ceva este teribil de greșit.

 

Ziarele newyorkeze au publicat titluri care anunțau moartea unui președinte. Aceste imagini și cuvinte aveau să fie reproduse în presa scrisă din întreaga lume, pe măsură ce știrile despre asasinat se răspândeau din Dallas.

În timp ce limuzina președintelui se deplasează pe Elm Street imediat după ce a fost tras primul foc de armă, această fotografie îl surprinde pe Kennedy, în mare parte ascuns de oglinda retrovizoare a mașinii, cu pumnul strâns în fața gâtului după ce a suferit rana provocată de al doilea foc de armă.

Agenții Secret Service care stau pe mașina din spatele limuzinei s-au întors să privească spre sursa focului de armă, Texas School Book Depository, a cărui intrare poate fi văzută chiar în spatele copacului.

În timp ce unii polițiști și spectatori se întorc și ei să privească, mulți dintre oamenii din mulțime continuă să zâmbească și să aplaude, fără să știe ce tocmai s-a întâmplat.

Această fotografie surprinde o mulțime de bărbați adunați în fața unui magazin de radio din Greenwich Village din New York, disperați după știri despre evenimentele care au loc în Dallas.

Faimosul "glonț magic", care ar fi fost descoperit pe targa folosită pentru a-l transporta pe guvernatorul Connally, rănit, la spitalul Parkland Memorial.

Comisia Warren a emis teoria că acest glonț controversat a intrat prin spatele gâtului lui JFK, ieșind în jos, apoi a intrat prin partea dreaptă a spatelui lui Connally, a ieșit pe sub mamelonul drept, apoi a intrat și a ieșit prin încheietura mâinii drepte, în cele din urmă s-a înfipt în coapsa stângă.

Proprietățile sale de sfidare a fizicii au ajutat la semănarea semințelor de îndoială în narațiunea oficială și au dus la întrebări și teorii ale conspirației care au rămas până în prezent.

Razele de soare străpung coloanele Rotondei Capitoliului Statelor Unite pentru a scălda în lumină sicriul lui JFK, în timp ce gărzile veghează în tăcere asupra drapelului cu stele și dungi care acoperă trupul președintelui  înainte de înmormântare.

Realizată la aproximativ o oră după asasinat, această fotografie arată cum Lee Harvey Oswald vede traseul convoiului de mașini prin Dealey Plaza, așa cum este văzut de la fereastra de la etajul șase al Texas School Book Depository.

Din acest punct de observație, Ozwald ar fi privit prin vizorul telescopic al puștii sale de infanterie Carcano Model 6,5×52 mm și ar fi urmărit să schimbe America pentru totdeauna.

După ce președintele a fost transportat de urgență la spitalul Parkland Memorial, locuitorii din Dallas s-au adunat afară, îngroziți, șocați și consternați, așteptând orice veste despre soarta comandantului și șefului lor căzut la datorie.

Din păcate, acesta avea să fie declarat mort la aproximativ 30 de minute de la sosirea sa la spital.

O pereche de polițiști pe motocicletă aleargă pe Elm Street urmărind limuzina prezidențială în timp ce aceasta ieșea din Dealey Plaza și accelera, îndreptându-se cu viteză spre Parkland Memorial Hospital.

În timp ce unii oameni se aruncă la pământ pentru a se adăposti, alții stau în picioare și privesc cum coloana de mașini dispare în depărtare, în timp ce alții, cu aparatul foto încă în mână, surprind pe peliculă evadarea.

Fotografii ale presupusului asasin prezidențial Lee Harvey Oswald, făcute la Departamentul de Poliție din Dallas la 23 noiembrie 1963. Inițial, acesta a fost arestat pentru uciderea polițistului J. D. Tippit, care a fost ucis pe o stradă din Dallas la aproximativ 45 de minute după ce președintele Kennedy a fost împușcat.

În ciuda faptului că a negat că a împușcat pe cineva și a pretins că "a fost doar un țap ispășitor", Ozwald va fi ulterior acuzat de uciderea lui Kennedy.

În această fotografie alb-negru se poate observa o tăietură clară pe partea stângă a frunții sale și că ochiul drept este vânăt. Când a fost întrebat de un reporter "Cum te-ai rănit la ochi?", Oswald a răspuns simplu: "M-a lovit un polițist".

 

În afară de imaginile care au surprins moartea unui președinte, nicio altă fotografie nu a fost mai emblematică decât aceasta, momentul în care Jack Ruby, proprietarul unui club de noapte, face un pas în față, cu arma în mână, gata să îl asasineze pe asasin.

Momentul avea să se deruleze în direct la televizor, în timp ce poliția îl transporta pe Ozwald prin subsolul sediului poliției din Dallas, în drum spre închisoarea Dallas County Jail.

Mulți au pus la îndoială motivația lui Ruby și modul în care ar fi putut avea acces la subsol cu o asemenea ușurință aparentă, dar un lucru pe care îl știm este că singurul glonț pe care l-a tras în abdomenul lui Ozwald de la mică distanță îl va reduce la tăcere pe omul cu răspunsuri și va deschide întrebări și mai tulburătoare.

Coloana prezidențială a fost fotografiată trecând chiar pe lângă locul de unde aveau să pornească împușcăturile câteva momente mai târziu, depozitul de cărți școlare din Texas.

La câteva minute de la asasinat, această clădire avea să devină locul principal al crimei, după ce la etajul șase au fost găsite dovezi ale unui lunetist. În prezent, clădirea este un muzeu dedicat păstrării amintirilor din acea zi fatidică chiar în locul în care s-au născut acele evenimente.

La câteva minute după ora 14:00, trupul lui Kennedy avea să fie dus de la spitalul Parkland la Love Field, unde a fost realizată această imagine. Aceasta arată cum sicriul președintelui este încărcat prin ușa din spate în compartimentul pentru pasageri al Air Force One de mai mulți agenți ai Secret Service și personal militar.

Sicriul din bronz, căptușit cu mătase, va fi așezat în partea din spate a avionului în timp ce Lyndon B. Johnson va depune jurământul în calitate de președinte al SUA, cu fosta Primă Doamnă Jacqueline Kennedy stând lângă el, încă îmbrăcată în hainele ei îmbibate în sânge.

 

Prima doamnă Jacqueline Kennedy se apleacă peste președintele rănit mortal, în timp ce agentul Clint Hill de la Secret Service se urcă cu disperare în spatele mașinii, la câteva momente după ce s-a tras al treilea foc de armă.

Hill avea să depună ulterior mărturie în fața Comisiei Warren că a auzit împușcătura fatală în cap în timp ce ajungea la limuzină, la "aproximativ cinci secunde" după prima împușcătură pe care a auzit-o.

Prima doamnă Jacqueline Kennedy și copiii ei, Caroline Kennedy și John F. Kennedy Jr. sunt însoțiți de un solemn Robert F. Kennedy, urmat de sora sa, Patricia Kennedy Lawford, și de soțul ei, Peter Lawford, la ieșirea din clădirea Capitoliului SUA, unde regretatul președinte Kennedy se află în stare de veci.

Un alt unghi al posturii lunetistului de la etajul șase al clădirii Texas School Book Depository Building, de unde Lee Harvey Oswald l-ar fi împușcat pe președintele Kennedy. Realizată la câteva ore după asasinat, această fereastră dădea acum spre o altă Americă.

After Kennedy’s death was officially announced by White House Acting Press Secretary Malcolm Kilduff at 1:33 p.m. half an hour later this hearse would leave Parkland Memorial Hospital and carry the body of the president through a crowd of disbelieving onlookers to the waiting Air Force One.

 

 

Lee Harvey Oswald zace rănit mortal pe o targă, în timp ce oficialii se grăbesc să îl ducă la o ambulanță care îl așteaptă și care îl va transporta la Parkland Memorial Hospital, același spital unde Kennedy fusese declarat mort cu două zile mai devreme.

Mulțimea adunată în fața sediului poliției din Dallas a izbucnit în aplauze când a auzit că Oswald a fost împușcat.

Președintele Lyndon B. Johnson, proaspăt învestit în funcție, face un pas înainte pentru a depune o coroană de flori în fața sicriului acoperit cu drapelul președintelui Kennedy, în timpul ceremoniei funerare din rotonda Capitoliului din Washington, D.C., luni, 25 noiembrie.

Reprezentanți din peste 90 de țări vor participa la funeraliile de stat, iar după slujba de requiem de la Catedrala Sfântul Matei, răposatul președinte va fi înmormântat la Cimitirul Național Arlington din Virginia.

Un polițist din Dallas ține în mână pușca de infanterie Carcano Model 91/3 de 6,5×52 mm, despre care se crede că este arma folosită de Lee Harvey Oswald pentru a-l ucide pe președintele Kennedy. La aproximativ o jumătate de oră după asasinat, poliția din Dallas a început o percheziție etaj cu etaj a clădirii Texas School Book Depository Building, la care s-au alăturat și adjuncții șerifului Pușca a fost găsită de adjunctul șerifului Seymour Weitzman și de ofițerul Gene Boone printre cartoanele de la etajul șase.

Fotografiile cu Oswald ținând pușca în mână, o amprentă de palmă găsită la examinarea puștii și munca de detectiv care a urmărit vânzarea acesteia, toate au condus în cele din urmă la Oswald. Soția sa, Marina, a declarat mai târziu că soțul ei i-a spus că pușca a mai fost folosită anterior într-o tentativă de asasinare a generalului în retragere al armatei americane Edwin Walker, în Dallas.

Read more...

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre viitoarea reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO din România

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre viitoarea reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO din România și despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.
 Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a vorbit la telefon cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și a discutat despre viitoarea reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO din România și despre sprijinul continuu acordat Ucrainei, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.

"Secretarul de stat Antony J. Blinken a vorbit astăzi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO din 29-30 noiembrie de la București, România. Secretarul Blinken și secretarul general Stoltenberg au discutat despre prioritățile reuniunii, inclusiv despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei, consolidarea descurajării și apărării Alianței și creșterea rezilienței", a declarat Price într-un comunicat.

Price a precizat în declarație că cei doi oficiali au confirmat, de asemenea, sprijinul lor continuu pentru aderarea Finlandei și Suediei la NATO.

Săptămâna trecută, premierul lituanian Ingrida Simonyte a declarat că un nou secretar general al NATO va fi ales în conformitate cu procedura la summitul alianței de la Vilnius, programat să aibă loc în iulie 2023.

Mandatul lui Stoltenberg în funcția de secretar general urma să expire în această toamnă, dar a fost prelungit cu încă un an, până la 30 septembrie 2023, pe fondul situației din Ucraina.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686