Items filtered by date: Thursday, 09 March 2017 - Like - stiri Alba Iulia

Cand incepe curatenia de primavara in Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia demararează acțiunile specifice curățeniei de primavară. În  perioada martie – aprile se vor desfășura activități de salubrizare/igenizare pe toată raza municipiului Alba Iulia, conform planului de curățenie de primăvară, activități ce se vor executa: pe străzi, în parcuri și locuri de recreere, în jurul blocurilor, în jurul școlilor, pe malurile râurilor, în jurul instituților publice, etc.

Aceste lucrări se vor executa în principal prin intermediul operatorului de salubritate, respectiv SC Polaris – M Holding SRL, dar primăria face apel și la populația cu simț civic pentru a obține un rezultat ridicat, scopul final fiind protecția sănătății tuturor cetățenilor din municipiu.

Așadar, în această perioadă toate deșeurile rezultate în urma curățeniei spațiilor aparținătoare domeniului public: din jurul blocurilor, străzi, parcuri, malurile râurilor, etc. vor fi preluate de către operatorul de salubritate și transportate spre depozitare.

Totodată, vă reamintim că în conformitate cu HCL 138/2007, art. 2, lit. a, 2) Persoanele fizice și juridice au obligația de a realiza și întreține curăţenia şi igiena în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor, a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe terenurile pe care le deţin.

PROGRAMUL CURAȚENIEI DE PRIMĂVARĂ

Căile de circulație și zonele prevăzute pentru activitățile de curățenie în perioada 10.03 - 10.04.2017 împreună cu S.C. „POLARIS  M.  HOLDING”  S.R.L.  punct de lucru Alba Iulia

Săptămâna I - 10.03 – 17.03.2017

 Zona Centru  -  cartiere Ampoi

- cu începere de la Calea Moților (partea dreaptă) până la zona industrială (str. Gh. Șincai);

- de la Calea Moților (partea stângă) până la str. Basarabiei, str. N. Titulescu, etc.

- zona cuprinsă între Hotel Transilvania și str. A. Mureșanu;

- zona cuprinsă între str. Bucuresti și Gara (str. Iașilor, Siretului, O. Goga și străzile adiacente);

- cartier Ampoi I,  Ampoi II, Ampoi III și malurile râului Ampoi ;

- zona cuprinsă  între  Calea Moților (partea dreaptă) magazin Profi, bazinul Olimpic și parcare Stadion Municipal;

- zona cuprinsă între B-dul Republicii , str.V. Alecsandri, M. Aurelius, S. Severus și Henri Coandă.

Săptămâna II - 18.03 - 25.03.2017

Zona Cetate:

- zona cuprinsă între B-dul Transilvaniei (partea stângă) și str. Lalelelor cu limita la B-dul Revoluției 1989 (cuprinzând toate parcările și aleile dintre blocuri)

- zona cuprinsă între B-dul Transilvaniei (partea dreaptă) și Calea Moților cu limita la B-dul Revoluției 1989 (cuprinzând toate parcările și aleile dintre blocuri)

 Săptămâna III - 27.03 – 02.04.2017 

- zona cuprinsă între str. M.Viteazul (de la p-ța Lupa Capitolina, Poarta a-I-a, platforma Obelisc, Poarta a -III-a, Arhivele Statului și Casa Sindicatelor);

- parcul Unirii, zona str. N. Iorga până la Universitatea ,,1 Decembrie 1918”(cu toate străzile adiacente), Skate Parc și baza sportivă Pro Linca;

- zona cuprinsa intre Calea Motilor si str. Zlatnei , cu toate strazile adiacente si pista de biciclisti;

- zona străzilor Mureșului, Maceșului și Turnătoriei (cu străzile adiacente) – Bărăbanț.

Săptămâna IV - 03.04 – 10.04.2017

- zona străzilor Victoriei, str. Biruinței, str. Dumbraviței și Armoniei - Oarda de Jos;

- str. Carpenului și Brândușei – Piclișa;

- zona cartierului La Recea inclusiv str. Izvorului, Dealul Furcilor;

- malurile râului Mureș, zona pod rutier DN 1.

Read more...
Subscribe to this RSS feed