Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Items filtered by date: Wednesday, 14 January 2015 - Like - stiri Alba Iulia

Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, printre cele mai vizitate muzee din Romania

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a înregistrat în anul 2014 un număr record de vizitatori, respectiv 130.927, o cifră care-l plasează printre cele mai vizitate muzee din România. Cifra este impresionantădacă ținem cont că față de anul 2013, în anul ce tocmai s-a încheiat au fost cu 40.378 mai mulți vizitatori. De fapt numărul de persoane ce vizitează muzeul albaiulian este într-o evidentă creștere în ultimii ani. Astfel, dacă în anul 2010 au fost 50.117 persoane, în anul 2011 au fost 54.276, iar în anul 2012, 71.594.

Această creștere spectaculoasă a publicului se datorează atât proiectelor de succes inițiate în această perioadă de muzeul albaiulian — Noaptea Muzeelor, Legiunea XIII Gemina de la Apulum, Lupii Apoulonului, dar și a numeroaselor evenimente organizate de administrația locală în Cetatea Alba Carolina — Zilele Orașului, Festivalul Roman Apulum, Festivalul Dilema Veche, Festivalul Sărbătoarea Muzicii etc.

Nu întâmplător cele mai aglomerate luni la muzeu au fost cele care s-au suprapus peste evenimentele amintite anterior. În acest sens, în luna mai, 17.992 vizitatori au trecut pragul muzeului, iar în lunile iulie și august, 19.751 respectiv 30.158 persoane.

 

Read more...

Strategia de incluziune a cetatenilor romani apartinând minoritatii rome

Astăzi a fost adoptată, prin hotărâre de Guvern, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, document ce include recomandările europene privind incluziunea romilor și este în concordanță cu Strategiile aprobate anterior în acest domeniu.

Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar celui al populației majoritare. Principalele domenii de intervenție sunt reprezentate de accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe, în complementaritate cu serviciile sociale și infrastructura, cultura și combaterea discriminării.

Strategia este însoțită de planuri de acțiune pentru fiecare domeniu major de intervenție, stabilește rezultate-țintă, surse de finanțare, precum și un sistem flexibil de implementare, monitorizare și revizuire.

Cheltuielile estimate pentru implementarea acțiunilor cuprinse în acest document în perioada 2015-2016 sunt de 430,502 milioane de lei, urmand ca efortul național de finanțare să fie completat din Fondul Social European în domeniile educației și ocupării. De asemenea, pentru finanțarea Strategiei în perioada 2015-2020 vor fi accesate și fonduri europene structurale și de investiții din cadrul financiar multi-anual al UE.

În domeniul educației, principalele obiective vizează reducerea discrepanțelor dintre copiii romi și cei care nu aparțin acestei minorități în ceea ce privește participarea școlară, nivelul de performanță școlară, condiții socio-economice și reducerea numărului de cazuri de discriminare din școli. Principalele măsuri pentru atingerea acestor obiective vizează:

*Derularea unor programe naționale distincte care au scopul de a conduce la creșterea accesului la educație timpurie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, prin acordarea de consiliere parentală, de hrană și prin extinderea facilităților existente de îngrijire pentru copii (grădinițe, creșe, centre de îngrijire de zi)

-De exemplu, se are în vedere inițierea unui program național, prin colaborarea între nivelul central și local al administrației publice, în vederea furnizării de sprijin pentru 10.000 de copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) și în risc de abandon școlar, pentru îmbunătățirea situației socio-economice în aspectele care le blochează incluziunea educațională (hrană, haine, condiții de locuire, stare de sănătate etc). În identificarea beneficiarilor se va păstra, pe cât posibil, echilibrul de gen;

-Totodată, se are în vedere încadrarea de mediatori școlari în toate cele 1680 de unități de învăţământ în care numărul de copii și elevi romi este de minim 15% (procentul se revalidează de unitățile școlare numai împreună cu organizațiile rome, cu reprezentanții romi, cu structurile rome locale și județene). Mediatorii școlari vor fi cooptați de către unitățile de învățământ în toate activitățile de prevenire continuă a segregării. Stragia include și alte măsuri concrete.

*Dezvoltarea programelor de tip "Școală după școală" în comunitățile rome, prin includerea în rândul beneficiarilor a minimum 10.000 de copii romi de la nivel primar și gimnazial din școli unde ponderea elevilor romi este peste 10%;

*Continuarea programelor "A doua șansă" pentru cei care au abandonat școala;

*Continuarea măsurilor de acțiune prin care sunt alocate locuri special pentru romi în instituțiile de învățământ superior, în școlile profesionale și liceale, etc. 

În sectorul ocupării, principalul obiectiv urmărește îmbunătățirea participării la piața muncii a cetățenilor români aparținând minorității rome prin acțiuni precum:

*Campanii de informare pe piața muncii pentru asigurarea legăturii dintre angajatori și romii care nu au de lucru (servicii gratuite de informare, mediere și consiliere a celor în căutarea unui loc de muncă);

*Facilitarea mobilității forței de muncă și antreprenorialului pentru romi (prin acordarea unor prime de angajare, oferire de consultanță gratuită întreprinzătorilor începători);

*Acordarea de facilități pentru agenții economici care angajează candidați din grupuri defavorizate.

În domeniul sănătății, se urmărește îmbunătățirea accesului cetățenilor romi la servicii de sănătate de bază, preventive și curative; reducerea riscurilor și prevenirea îmbolnăvirilor; prevenirea discriminării romilor care accesează servicii de sănătate, prin măsuri precum:

*Susținerea programelor de burse pentru tinerii romi care vor să urmeze studii postliceale și universitare din domeniul serviciilor de sănătate;

*Angajarea cu prioritate în comunitățile de romi rurale a asistentului medical comunitar rom și a mediatorului sanitar;

*Consilierea populației rome asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și monitorizarea accesului acestora;

*Înscrierea populației rome pe listele medicilor de familie;

*Informarea și consilierea femeilor și fetelor rome privind sănătatea reproducerii, riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea mamei și copilului, prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane;

Ø  Înființarea unei linii verzi de sesizare a discriminării pacienților romi care accesează serviciile de sănătate, de către fiecare consiliu județean.

În sectorul locuirii, obiectivul este asigurarea unor condiții decente de viață și asigurarea de servicii publice și de infrastructură. Printre măsurile avute în vedere sunt:

*Construirea de locuințe sociale pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu romilor cu venituri mici;

*Reabilitarea clădirilor în zone locuite de populație romă vulnerabilă;

*Sprijinirea activității de cadastru și intabulare a proprietăților imobiliare.

Pe langă sectoarele menționate, care se regăsesc și în recomandările europene, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 se adresează domeniilor cultural, protecția copiilor, justiție, ordine publică, administrație și dezvoltare comunitară.

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei se va face de către un comitet interministerial constituit în acest scop. Un Punct Național de Contact va fi desemnat de către primul-ministru, conform recomandărilor UE.

La nivel județean vor fi înființate grupuri de lucru formate din reprezentanți ai autorităților locale și ai Birourilor județene pentru romi, iar primăriile vor angaja experți în problematica romilor, care să lucreze la implementarea strategiei, alături de alți reprezentanți locali.

Analiza punerii în aplicare a planurilor de acțiune, conform indicatorilor stabiliți, se va face de două ori pe an, iar în cazul în care va fi nevoie, vor fi luate măsuri de remediere. Un raport anual privind implementarea Strategiei va fi trimis Guvernului şi, ulterior, Comisiei Europene, prin intermediul Punctului Național de Contact.

 

Read more...

Cursuri de calificare prin Incubatorul de Afaceri

COMUNICAT DE PRESĂ

Alba Iulia, 14 Ianuarie 2014

Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu CENTRUL EUROPEAN DE INTEGRARE AL ROMILOR derulează, începând cu luna ianuarie 2015, a treia campanie de informare și publicitate dintr-o serie de patru campanii prevăzute în cadrul proiectului”Incubator de afaceri pentru șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din Regiunea Centru”. Activitățile campaniei – INCUBATOR DE AFACERI - se adresează șomerilor, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență și persoanelor inactive cu domiciliul în județele Alba și Sibiu din Regiunea Centru și se desfășoară până la sfârșitul lunii martie 2015.

În cadrul proiectului ”Incubator de afaceri pentru șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din Regiunea Centru” vor fi furnizate servicii integrate de informare, consiliere și de formare profesională în mediul rural, pentru cel puțin 545 de persoane. Programele de formare profesională vizează calificarea a 480 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în domenii non-agricole, iar 5 dintre absolvenții acestor programe vor fi susținuți și asistați timp de 6 luni să-și înființeze și să demareze mici afaceri.

Primele programe de formare profesională au debutat în luna decembrie 2014, iar 112 dintre beneficiarii proiectului din localitățile Avram Iancu, județul Alba și Micăsasa din județul Sibiu, participă la cursul de ”Lucrător în pensiune turistică”, curs de calificare ce va fi finalizat la sfârșitul lunii februarie. Participanții la programele de formare sunt subvenționați pe toată durata de desfășurare a acestora, iar la final, în urma examenului de absolvire, vor primi o diplomă de calificare recunoscută de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, va fi implementat pe o perioadă de 16 luni și își propune să contribuie la combaterea șomajului și inactivității în rândul șomerilor și al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, din Regiunea Centru.

Informaţii suplimentare:

Cristian PRUNEAN

Expert PR

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258811170                                       

Web: www.pakiv.ro,                  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

EXCLUSIV! Manuscrise ale parintelui Arsenie Boca la Ierusalim!

Recent am avut ocazia sa vizitez Israelul, Palestina, Egiptul si Iordania, pana la granita cu Arabia Saudita.M-am bucurat  sa ajung la locurile sfinte din Nazaret, Betleem, Ierusalim, Cana Galilei, Gradina Ghetsimani, Raul Iordan sau Marea Moarta. In Ierusalim am fost insotit de parintele David Pristaru (vezi foto), preot la Biserica Orodoxa din Ierusalim care, in semn de pretuire, a venit cu sotia si cei trei copii. Dupa ce am parcurs impreuna Drumul Crucii, de la inchisoarea unde a fost inchis Isus, pe Via Dolorosa, pana la Crucea de pe Golgota, Lespedea Ungerii si Mormantul lui Isus si ne-am inchinat la Ieselea din Betleem unde s-a nascut Mantuitorul, am avut bucuria sa vizitam si Gradina Ghetsimani. Aici am avut parte de o nemasurata fericire (preotul David a spus binecuvantare):preotul de origine romana, aflat in slujire, la Mormantul Maici Domnului , de aproape 40 de ani, Anatolie Dumitrascu, ne-a dat voie sa intram printre maslinii unde se ruga Isus si sa-i imbratisam. Printr-o mare marinimie, rar intalnita, ne-a dat voie sa rupem cateva crengute din maslinii vechi de 2000 de ani, din Gradina Ghetsimani! Nici nu stiu cum sa-i multumesc?! Un gest marinimos a facut si preotul David Pristaru care, mi-a dezvaluit, in premiera, un lucru foarte important pentru credinciosi. ,,Iosif, am la mine, spre pastrare, doua plicuri cu manuscrise ale parintelui Arsenie Boca. Parintele a spus, cu limba de moarte, ca nu vrea ca aceste manuscrise sa fie copiate, fotografiate sau xeroxate de nimeni. M-am gandit sa ii rog pe cei de la Manastirea din Silivasu de Sus, unde se afla mormantul parintelui Arsenie Boca, sa facem un mic muzeu si sa le expunem acolo. Sunt rugaciuni, indemnuri bisericesti si diverse scrieri catre credinciosi” -mi s-a confesat preotul David Pristaru. Recunosc ca parintele mi-a spus mult mai multe dar, doar atat am primit permisiunea sa fac public. Oricum, sunt profund indatorat si recunoscator! Dumnezeu chiar m-a ajutat! Multumesc Doamne!

IOSIF GLIGOR 

Read more...

ITALIA: Presedintele Giorgio Napolitano a demisionat

Președintele Italiei, Giorgio Napolitano, în vârstă de 89 de ani, a demisionat miercuri, a anunţat preşedinţia Republicii într-un scurt comunicat, relatează AFP.

Potrivit mass media locale demisia s-a produs miercuri dimineață și a fost făcută publică după ce premierul italian, Matteo Renzi, a anunțat marți în plenul Parlamentului European că șeful statului italian urmează să demisioneze, fiind  invocate "limitări și dificultăți" din cauza vârstei înaintate.

Reales în aprilie 2013 în lipsa unui acord în Parlament cu privire la un alt candidat, Napolitano nu şi-a ascuns niciodată intenţia de a demisiona înainte de încheierea celor şapte ani de mandat, în 2020, din cauza vârstei înaintate şi a problemelor de sănătate.

Read more...

Peste un million de euro pentru sebeseni, de ziua primarului Alexandru Dancila!

Astazi, 14 ianuarie, primarul Sebesului, Alexandru Dancila, isi serbeaza ziua de nastere (La multi ani!). De ziua lui, a primit o veste nemaipomenita, pentru cei care l-au ales: a fost aprobat un proiect, din fonduri europene, de peste un milion de euro (peste 5 milioane de lei). Este pentru prima data, in ultimii 25 de ani, cand Primaria Sebes acceseaza fonduri europene. Felicitari si La multi ani! Vom reveni cu amanunte.

Adi Ghimpeanu 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686