C.E.V.A – Comunitate – Educatie – Vocatie – Antreprenoriat – Parteneriat pentru binele comunității

C.E.V.A – Comunitate – Educatie – Vocatie – Antreprenoriat – Parteneriat pentru binele comunității

Unitatea Administrativ Teritorială Jidvei în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală "Pe Mureș și pe Târnave", Asociația Pakiv România și Liceul Tehnologic Jidvei anunță demararea proiectului C.E.V.A -Comunitate-Educație-Vocație-Antreprenoriat – COD SMIS 139992.

Proiectul se va derula în comuna Jidvei, județul Alba, pe o perioadă de 24 de luni și se va dresa adresa localităților din teritoriul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”, în special Jidvei, dar și Cetatea de Baltă, Șona.

Proiectul are ca obiectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din cadrul teritoriului GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”, alături de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.

Contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitățile marginalizate din  cadrul teritoriului GAL ”Pe Mureș și pe Târnave” cu 250 de persoane,  inclusiv etnici romi, prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și combaterii discriminării, timp de 24 de luni de la data începerii implementării proiectului. Măsurile integrate ce vor fi aplicate vor fi personalizate și vor fi destinate rezolvării atât unor situații individuale cât și unor aspecte comunitare ce contribuie la perpetuarea unor stări vicioase, la mentinerea stării de sărăcie și excluziune socială a populației. Proiectul își propune să  genereze un efect pozitiv pe termen lung, indicatorii și rezultatele obținute la finalul proiectului constituind premisele altor rezultate ce se vor releva în anii următori. Astfel, măsurile din domeniul educației vor avea impact și în anii următori, după finalizarea proiectului, beneficiarii participanți la aceste activități aflându-se sub aspect educațional influențați pozitiv o lungă perioadă de timp și vor fi stimulați să-și continue sau să-și finalizeze studiile și să dobândească noi competențe educaționale ce vor contribui pozitiv la întreruperea cercului vicios în care trăiesc. Persoanele beneficiare de măsuri de ocupare vor obține o calificare sau își vor îmbunătăți nivelul de ocupare creându-se astfel șansa ca în viitor să pătrundă mai ușor pe piața muncii și să își mențină statutul de persoană activă. Prin măsurile din domeniul social beneficiarii își vor îmbunătăți starea de sănătate și de siguranța socială și implicit vor avea o participare activă la incluziunea comunității din care fac parte.

De asemenea, măsurile antidiscriminare și de mobilizare a comunității pentru rezolvarea problemelor intracomunitare vor genera o mai mare unitate de grup, o conștiință colectivă puternică, deschisă, tolerantă și gata pregatită pentru a depăși obstacolele cu care se confruntă.

Astfel obiectivul proiectului contribuie la obiectivul specific POCU și la îndeplinirea rezultatului așteptat respectiv: număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din cadrul teritoriului GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Creșterea accesului la servicii de sprijin social pentru 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din cadrul teritoriului GAL "Pe Mureș și Târnave".

2. OS2 - Îmbunătățirea accesului la educație și prevenirea abandonului școlar timpuriu pentru 125 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru învățare și participarea la diverse activități extracurriculare precum seminarii, workshop-uri, întâlniri, ateliere creative, excursii tematice s.a.

3. OS3 - Optimizarea accesului la servicii integrate de consiliere pro-ocupare, formare a competențelor și facilitarea premiselor de plasare pe piața muncii, pentru 125 de persoane adulte din grupul țintă al proiectului.

4. OS4 – Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul a minim 30 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea vizată, prin asigurarea de servicii de formare și consiliere antreprenorială și acordarea a 15 subvenții pentru

înființarea de noi afaceri.

5. OS5 - Reducerea discriminării persoanelor dezavantajate și/sau aflate în risc de sărăcie din comunitate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare în domeniul nediscriminării adresată persoanelor din comunitate - 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv persoanele de etnie romă din GAL-ul "Pe Mureș și pe Târnave".

Informaţii suplimentare: 

Asociaţia Pakiv România                                                                    

Telefon: 0258811170    

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                               

Web: www.pakiv.ro 

Primăria Comunei Jidvei

com. Jidvei, sat Jidvei, str. Perilor, nr. 15, județul Alba

Tel. 0258 881 270 / Fax 0258 881 317

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web:  www.primariajidvei.ro

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home4/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686