Asociatia PAKIV România renovează și extinde fosta școală din Sibișeni

Asociatia PAKIV România renovează  și extinde fosta școală din Sibișeni

Asociația PAKIV România a demarat procedurile de renovare  și extindere a imobilului Școala Generala I-IV Sibișeni și Gradinița cu program normal Sibișeni prin schimbarea de destinație din spațiu de învățământ în spațiu necesar destinării activității unui Centru Comunitar Integrat (CCI), activitate demarată prin proiectul „CCI Sibișeni – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” – COD SMIS 103385,  proiect cofinanțat din Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, axa prioritară 4.1, prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate , in parteneriat cu  Comuna Vințu de Jos, in calitatea de Partener 1, Asociația Europeană pentru o viață mai bună, in calitate de Partener 2 si Școala gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos in  calitatea de Partener 3.   

Centru Comunitar Integrat CCI  Sibiseni,  reprezintă centrul de greutate al tuturor acțiunilor întreprinse prin acest proiect  desfasurate în folosul comunității Vințu de Jos și va fi organizat sub forma unui Centru in care se vor desfasura activități în scopul reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitate.

Acesta este un element de INOVARE SOCIALĂ intracomunitară, prin integrarea  de măsuri concrete educaționale, de ocupare, antreprenoriale, sociale, medicale, juridice, de îmbunătățire a condițiilor de locuire și a consolidării atitudinilor de nediscriminare într-o formă concentrată pentru comunitate și accesibilă aflata în mijlocul comunității.

Lucrările de execuție  pentru renovarea cu extindere a Centru Comunitar Integrat CCI  Sibiseni  se vor desfășura pe o perioadă  de maximum 6 luni.

În toate etapele investiției, precum și în dotarea centrului se va ține cont de principiul dezvoltării durabile, prin utilizarea unor materiale ce contribuie la protejarea mediului, precum și în eliminarea poluării ce ar putea fi generate de echipamentele achiziționate.

Valoarea totală care va fi investită în cadrul Centrului Comunitar Integrat CCI  Sibiseni  este 1.014.226,79 lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind asigurată integral prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, axa prioritară 4.1, prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate .

.

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top