Dreptul de avea drepturi

Dreptul de avea drepturi

Subcomisia pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome înființată în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în colaborare cu Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” și Federația Democrată a Romilor a organizat în data de 14 noiembrie 2017 la Parlamentul României, masa rotundă intitulată - Cetățenia, un drept fundamental.

La eveniment a fost invitat să participe și domnul Gruia Ioan Bumbu, președintele Asociației PAKIV ROMÂNIA.

Convențiile internaționale, Constituția României și o serie de acte normative reglementează modul de dobândire și exercitarea drepturilor cetățenești, însă potrivit datelor statistice, minoritatea romilor se confruntă cu lipsa actelor de identitate, proprietate și stare civilă, fapt ce afectează exercitarea dreptului de a fi cetățean, în contextul în care, potrivit dispozițiilor Legii 105/1996 – dovada cetățeniei se face cu actul de identitate.

Conform Analizei socio – economice pentru programarea fondurilor europene 2014 – 2020, în România, 90%  din familiile de romi trăiesc în condiții de deprivare materială severă (față de 54% din familiile nerome). Deprivarea materială este însoțită de condiții de locuit precare. Aproape două treimi din gospodăriile rome nu au nici un contract al locuinței în care stau. În cazul multor familii de romi foarte săraci lipsa documentelor de proprietate este o problemă comună. O mare parte din locuințele romilor sunt construite din paiantă și chirpici nefiind conectate la utilități (apă, canalizare și gaze).

Evenimentul are ca scop prioritizarea măsurilor de dobândire a actelor de identitate și de proprietate din comunitățile de romi, pe agenda instutuțiilor publice responsabile. Totodată, își propune să identifice cauze și soluții privind evacuările colective ale familiilor de romi din diferite județe ale țării, evacuări ce s-au intensificat în ultimul an.

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top