Asociatia Magistratilor a atacat in instanta numirea lui Morar la CCR

Asociatia Magistratilor a atacat in instanta numirea lui Morar la CCR Sursa imagine: juridice.ro

Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de chemare in judecata a presedintelui Traian Basescu si a Administratiei Prezidentiale prin care solicita anularea decretului prin care Daniel Morar a fost numit in functia de judecator la Curtea Constitutionala de catre presedinte, informeaza Cotidianul.ro.

In cererea formulata, asociatia isi motiveaza solicitarea. Magistratii invoca in sprijinul cererii lor trecutul profesional controversat al lui Daniel Morar.

Textul cererii inaintate de AMR, integral: 

„Subscrisa, ASOCIATIA MAGISTRATILOR DIN ROMANIA (AMR), persoana juridica de drept privat - asociatie, de utilitate publica, organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor, (...), reprezentata legal de judecator conf.univ.dr. Dan Spanu, avand functia de presedinte, in calitate de reclamanta,

CHMEMAM IN JUDECATA

pe paratii

1. PRESEDINTELE ROMANIEI, autoritate publica unipersonala cu statut constitutional, cu sediul in Palatul Cotroceni, bd. Geniului, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, cod postal 060116, tel. 021.410.05.81., fax, email, cod de identificare fiscala si cont bancar necunoscute de reclamanta si

2. ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA, institutie publica cu personalitate juridica reprezentand serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui Romaniei pentru indeplinirea atributiilor sale, cu sediul in Palatul Cotroceni, bd. Geniului, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, cod postal 060116, tel. 021.410.05.81. interior 363, fax 021.410.38.58., email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cod de identificare fiscala si cont bancar necunoscute de reclamanta,

Pentru ca, prin hotararea pe care o veti pronunta:

1. Sa anulati in tot Decretul Presedintelui Romaniei nr. 326 din 25.03.2013 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 159 din 25.03.2013;

2. Sa obligati solidar paratii CSM la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt:

Prin Decretul nr. 326/2013, domnul Daniel Marius Morar a fost numit in functia de judecator la Curtea Constitutionala. Impotriva acestui act administrativ reclamanta AMR a formulat plangerea administrativa prealabila nr. 115/23.04.2013, in temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, inregistrata la parata Administratia Prezidentiala sub nr. 4394/23.04.2013, prin care s-a solicitat revocarea in tot a acestuia.

Prin adresa nr. DRA2/9213/21.05.2013, parata Administratia Prezidentiala a comunicat reclamantei AMR refuzul revocarii actului administrativ.

In drept:

Cu privire la admisibilitatea actiunii:

Prezenta actiune in contencios administrativ indeplineste toate conditiile legale, prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si de Codul de procedura civila: se ataca un act administrativ; emitentul este o autoritate publica; actul atacat este ilegal si vatamator; reclamanta justifica un interes legitim, decurgand din statutul sau de asociatie profesionala de utilitate publica; a fost parcursa procedura administrativa prealabila; este respectat termenul de introducere a actiunii; nu exista o alta cale judiciara pentru anularea actului; nu exista nici un fine de neprimire in contencios administrativ.

Cu privire la natura de act administrativ a actului atacat, aratam ca acesta este un act administrativ individual, fiind emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, dand nastere unui raport juridic de numire intr-o functie publica. Actul de numire intr-o functie publica este un act administrativ individual tipic.

Ca act administrativ individual, un decret al Presedintelui Romaniei de numire intr-o functie publica este, indiscutabil, cenzurabil pe calea contenciosului administrativ. Validitatea (constitutionalitatea) legilor si hotararilor Parlamentului se verifica pe calea contenciosului constitutional, validitatea (constitutionalitatea) ordonantelor Guvernului pe aceeasi cale, iar validitatea (legalitatea) hotararilor Guvernului pe calea contenciosului administrativ. Prin urmare, toate actele juridice ale Parlamentului si Guvernului sunt susceptibile de control jurisdictional (constitutional ori judiciar), pentru verificarea validitatii lor, din perspectiva respectarii normelor juridice cu forta superioara. Actele (decretele) Presedintelui Romaniei nu pot fi exceptate unui control de validitate si, in caz de neconformitate, pot fi invalidate (anulate), deoarece Romania este stat de drept, bazat pe separatia si controlul reciproc al puterilor, in care respectarea Constitutiei si a legii este obligatorie, iar nimeni nu este mai presus de lege (art. 1 alin. 3, 4 si 5 si art. 16 alin. 2 din Constitutie).

Cu privire la fondul cauzei:

Actul administrativ atacat este contrar art. 143 din Constitutie si art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care stabilesc trei conditii de legalitate pentru numirea unei persoane in functia de judecator al Curtii Constitutionale: pregatirea juridica superioara; inalta competenta profesionala; o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica ori in invatamantul juridic superior.

Aceste trei conditii sunt conditii de legalitate, iar nu de oportunitate, care sa fie lasate la puterea de apreciere a organului care decide numirea. Astfel, spre exemplu, numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care nu are studii juridice superioare ori nu are o activitate juridica sau in invatamantul juridic superior de cel putin 18 ani este nula. Ca un alt exemplu, ar fi nula numirea ca judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane care nu are cetatenia romana, care este minor sau care nu are exercitiul drepturilor civile. Numai daca o persoana indeplineste conditiile de legalitate pentru numire, atunci este vorba de puterea de apreciere in vederea numirii in functie. Nerespectarea conditiilor de legalitate se sanctioneaza cu nulitatea, iar in cazul refuzului autoritatii emitente de revocare in tot a actului administrativ competenta de anulare apartine instantei de contencios administrativ.

In concret, domnul Daniel Marius Morar nu indeplineste conditia de legalitate a inaltei competente profesionale. Sunt astfel de notorietate publica trei cazuri in care domnia sa, ca procuror, a incalcat grav normele juridice internationale conventionale (care sunt direct aplicabile in ordinea juridica nationala) si, prin aceasta, dispozitiile constitutionale referitoare la raporturile dintre dreptul national si dreptul international. Avem in vedere cauza Liviu CIUPE (arestat si trimis in judecata nelegal, fiind ulterior achitat si obtinand despagubiri de la instantele nationale), cauza Viorel BURZO (arestat si interceptat ambiental ilegal, aspecte constatate printr-o hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului) si cauza Corneliu BIRSAN (caruia i-a fost negata imunitatea si fata de care s-au trimis informatii false in actele adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului si semnate de domnul Daniel Marius Morar, aspecte constatate in decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului si in scrisoarea transmisa sefului Misiunii permanente a Romaniei pe langa Consiliul Europei).

Aceste esecuri profesionale si abuzuri grave ale domnului Daniel Marius Morar dovedesc grava necunoastere a normelor juridice internationale conventionale direct aplicabile in dreptul intern roman si a Constitutiei Romaniei, prin urmare domnia sa nu indeplineste conditia de legalitate a numirii sale ca judecator la Curtea Constitutionala, constand in inalta competenta profesionala.

In concluzie, actul administrativ atacat este fundamental nelegal, violand conditia constitutionala si legala de numire in functia de judecator al Curtii Constitutionale a unei persoane cu o inalta competenta profesionala.

Mijloace de proba:

Reclamanta AMR solicita administrarea probelor cu inscrisuri, expertiza si martori.

Sub aspectul probei cu inscrisuri, reclamanta AMR depune alaturat, in trei exemplare, fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul dupa urmatoarele inscrisuri:

- Decretul Presedintelui Romaniei nr. 326 din 25.03.2013 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 159 din 25.03.2013;

- plangerea administrativa prealabila a reclamantei AMR nr. 115/23.04.2013, inregistrata la parata Administratia Prezidentiala sub nr. 4394/23.04.2013;

- adresa nr. DRA2/9213/21.05.2013 a paratei Administratia Prezidentiala de raspuns la plangerea prealabila;

- Decizia din 29.11.2011 a Adunarii Plenare a Curtii Europene a Drepturilor Omului (in traducere autorizata).

Constituie de asemenea inscris mijloc de proba, in conditiile art. 252 alin. (1) C.proc.civ. raportat la art. 20 din Constitutie si la jurisprudenta constanta si de principiu a Curtii Constitutionale si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 30.06.2009, cauza Viorel Burzo c. Romania, cererile nr. 75109/01 si 12639/02, accesibila pe site-ul internet oficial www.echr.coe.int, inclusiv in traducere in limba romana.

In temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si al art. 293 alin. (1) C.proc.civ., reclamanta AMR solicita instantei sa ceara paratilor sa depuna la dosarul cauzei intreaga documentatie care a stat la baza emiterii actului administrativ atacat.

In temeiul art. 298 C.proc.civ., reclamanta AMR solicita instantei sa dispuna ca autoritatile care se afla in posesia unor inscrisuri sa le depuna la dosar in copie certificata, astfel:

- mandatele de arestare preventiva semnate de domnul procuror Daniel Marius Morar, rechizitoriul si hotararile judecatoresti penale pe fond in toate etapele procesuale in cauza penala privindu-l pe domnul Liviu Ciupe (Dosar nr. 7903/1999 al Tribunalului Cluj - Sectia penala si Dosar nr. 68/2001 al Tribunalului Bihor - Sectia penala), pe care va solicitam sa le cereti de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj Napoca, Tribunalul Cluj, Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea si Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- hotararile judecatoresti civile pe fond in toate etapele procesuale in cauza civila privind despagubirile obtinute de domnul Liviu Ciupe pentru luarea pe nedrept a masurilor preventive (Dosarul nr. 5057/2002 al Tribunalului Bistrita-Nasaud - Sectia civila, in care a fost pronuntata s.c. nr. 25/02.02.2004; Dosarul nr.6883/2004 al Curtii de apel Cluj - Sectia civila in care a fost pronuntata dec. civ. nr.1713/A/ 28.06.2004; Dosarul nr.15815/2005 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala in care a fost pronuntata dec. civ. nr.10355/09.12.2005), pe care va solicitam sa le cereti la Tribunalul Bistrita-Nasaud, Curtea de Apel Cluj si Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- ordonantele si mandatele de arestare preventiva si de interceptari ambientale si telefonice semnate de domnul procuror Daniel Marius Morar, rechizitoriul si hotararile judecatoresti penale pe fond in toate etapele procesuale in cauza penala privindu-l pe domnul Viorel Burzo (Dosarul nr. 611/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala si Dosarul nr. 119/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori), pe care va solicitam sa le cereti de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- scrisorile Curtii Europene a Drepturilor Omului catre Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Consiliul Europei din 14.10.2011, 21.10.2011 si 25.11.2011, scrisorile semnate de procurorul sef DNA Daniel Marius Morar catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului nr. 1580/C/2011 din 19.10.2011, 16.11.2011 (versiunile in limba romana si in limba engleza) si 23.11.2011 si scrisoarea Ministerului Afacerilor Externe nr. H2/4013/15.11.2011 catre DNA, toate privind chestiunea imunitatii judecatorului CEDO, domnul Corneliu Birsan, pe care va solicitam sa le cereti de la Directia Nationala Anticoruptie si de la Ministerul Afacerilor Externe.

Demersurile facute direct de reclamanta AMR pentru obtinerea acestor inscrisuri nu au fost incununate de succes, depunand in acest sens fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul, in 3 exemplare, dupa urmatoarele inscrisuri: adresa nr. 14/BIRP/3900/17/A/2013/23.08.2013 a Tribunalului Bihor; adresa din 23.09.2013 a Tribunalului Cluj; adresa nr. 24303/23.09.2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; adresa nr. 46/L/30.09.2013 a inaltei Curti de Casatie si Justitie

Sub aspectul probei cu expertiza, in temeiul art. 330 alin. (3) C.proc.civ., solicitam efectuarea unei expertize lingvistice romana-engleza, de Facultatea de Limbi Straine a Universitatii din Bucuresti, pe versiunile romana si engleza ale scrisorii semnate de procurorul sef al DNA Daniel Marius Morar catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului din 16.11.2011, pentru compararea parag. 1 de sus pag. 4 a versiunii in limba romana cu parag. ultim de jos pag. 3 a versiunii in limba engleza, pentru a se stabili natura si gravitatea "erorii" de traducere.

Sub aspectul probei cu martori, solicitam audierea ca martor a numitului Daniel Marius Morar, pentru care indicam, in vederea citarii, locul sau de munca: Curtea Constitutionala, Palatul parlamentului, intrarea B1, Calea 13 Septembrie, nr. 2, sector 5, Bucuresti, cod postal 050725.

Aspecte de procedura:

Procedura prealabila a plangerii administrative a fost parcursa cu respectarea art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si a art. 193 C.proc.civ.

Achitat taxa judiciara de timbru in cuantumul prevazut de lege.

In caz de neprezentare reclamanta AMR solicita judecarea cauzei in lipsa, in temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finala C.proc.civ.

Prezenta cerere de chemare in judecata este redactata de av. Corneliu-Liviu POPESCU, avocat in Barourile Bucuresti si Paris, si este depusa, in trei exemplare, din care unul pentru instanta si doua pentru comunicare paratilor, impreuna cu inscrisurile mijloace de proba in fotocopie certificata in doua exemplare si cu dovada in original al achitarii taxei judiciare de timbru, la Curtea de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, astazi, 19.11.2013”. - Presedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, judecator, conf. univ. dr. Dan Spanu".

Anterior acestei cereri, AMR i-a solicitat lui Basescu, in luna aprilie, sa anuleze decretul de numire a lui Morar la CCR.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top