Curs de COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

În perioada 20.01.2020-21.02.2020 Asociația Pakiv România organizează în localitatea Vințu de Jos cursul de COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE, activitate desfășurată prin proiectul „CCI Sibișeni – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” – COD SMIS 103385,  proiect cofinanțat din Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, axa prioritară 4.1.

Competențele dobândite în urma absolvirii vor fi: comunicare și limbaj, lucru în echipă, managementul conflictului, autocunoaștere și intercunoaștere, model de dezvoltare a abilităților de viață. Participanți vor fi subvenționați pentru participarea la activități și vor primi, zilnic, o masă caldă sub formă de catering.

 

 

 

Read more...

România, Educația pentru pace este introdusă la școală „Educația, crearea inimii și a minții elevilor ... Pacea trebuie învățată în școala din România”

Pe 5 decembrie, „Programul de schimb cultural HWPL al Educației pentru Pace” a fost realizat pentru elevii Școlii Gimnaziale „Dr.Bernady Gyorgy” și ai  Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, România.

Pe baza Curriculumului de Pace conceput pentru mediul european, educația s-a axat pe activități care le-au permis ellevilor să conștientizeze pacea și să înțeleagă ce pot face ei, la nivelul lor, pentru pace.

În primul rând, pe 28 și 29 noiembrie, a avut loc Educația pentru Pace la Școala Gimnazială Nr. 195, Bucuresti Hamburg, București. Prin „Programul Pacea prin cele Cinci Simțuri”, elevii și-au prezentat gândurile despre pace și au înțeles gândurile altor persoane, precum și durerea apăruta în urma conflictelor din țările vecine, inclusiv Ucraina, și au discutat, de asemenea, despre  rolul lor ca elevi pentru a deveni cetățeni ai păcii. După ce a participat la oră, doamna Ștefania Voicu, directorul școlii, a mărturisit că a fost o experiență bună pentru copii să învețe despre noi culturi și despre ce se întâmplă în lume și a fost extrem de  inspirată lecția prin care s-a putut învăța despre valorea păcii.

Una dintre caracteristicile acestei educații este că programa va fi realizată prin cooperarea dintre școlile locale și ONG-ul internațional. Educația pentru Pace în România a început mai întâi prin intermediul profesorilor afiliați organizației de pace MasterPeace Ro, iar curriculumurile și materialele pentru educație au fost furnizate de ONG-ul internațional de pace numit HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) și Educația pentru Pace, care, de data aceasta, a fost oferită direct de către directorul HWPL din România și de către coordonatorul HWPL.

Școlile care desfășoara educația plănuiesc să continue să folosească materialele Educației pentru Pace HWPL pentru clasele lor.

 „Educația pentru Pace este educația care permite copiilor, adolescenților, tinerilor și tuturor persoanelor din întreaga lume să devină cetățeni ai păcii care au gânduri adecvate despre pace, depășind țări, rase umane, religii și toate ideologiile. La scară globală, ministerul educației și departamentele asociate cu ministerul educației și cu universitățile din 8 țări au semnat un MOA și au fost înființate școli de pace în 214 instituții din 23 de țări, inclusiv SUA, India și Filipine, și de asemenea UNESCO National Committees of Comoros și Gambia a semnat un MOU și cooperează pentru a permite studenților să înțeleagă corect valoarea păcii.” a explicat un membru HWPL care a derulat educația de această dată.

Read more...

“Distruge zidul indiferenței! Traficul de persoane poate fi prevenit"

Campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a implementat, în perioada februarie – septembrie 2019, campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale “Distruge zidul indiferenței! Traficul de persoane poate fi prevenit.”.

Mesajul campaniei a fost „Cererea de servicii sexuale conduce la creșterea victimizării. Folosirea serviciilor unei victime a traficului de persoane este pedepsită de lege.“

Campania s-a derulat în cadrul proiectului Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor - ROFSIP2016OS5A10P02, ce se implementează la nivel naţional, pe o perioadă de 36 de luni.

Partenerii A.N.T.I.P. din cadrul proiectului sunt: Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.), Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (M.p.R.P.), Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România.

Principalele activităţi de implementare a campaniei au constat în:

  • Organizarea a zece întâlniri directe cu reprezentanţii grupului ţintă (elevi cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, specialiști din domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane) în județele Bacău, Călărași, Dolj, Galaţi și Prahova la care a participat o echipa mixtă, formată din reprezentanți ANITP și specialişti ai instituţiilor şi organizaţiilor partenere în cadrul campaniei;
  • Realizarea celor peste 63.000 de materiale de promovare a mesajului antitrafic al campaniei;
  • Realizarea şi difuzarea unor materiale audio-video (film documentar, spot audio-video, spot audio) privind problematica traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. Atât moderarea acestora, cât şi transmiterea mesajului campaniei au fost realizate de către ADDA – cântăreața Ada Alexandra Moldovan.
  • Difuzarea materialelor multi-media la posturile naţionale şi locale de radio şi TV, reţele de televiziune cu circuit închis (transport în comun, aeroporturi, mall-uri, supermarket-uri), în presa online, în mediile Facebook şi Youtube, pe paginile web ale ANITP şi ale partenerilor.
  • Organizarea unui număr de 43 de mese rotunde, la care au participat instituţii guvernamentale, ONG-uri și autorităţi locale cu atribuții în prevenirea și combaterea traficului de persoane și al asistenței și protecției acordate victimelor, precum și reprezentanți ai presei.
  • Diseminarea materialelor de campanie în cadrul activităţilor de prevenire desfăşurate de specialiştii Centrelor Regionale ale A.N.I.T.P., în vederea susţinerii şi completării întâlnirilor directe cu reprezentanţii grupului ţintă.

Campania s-a adresat minorilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, cu precădere persoane de sex feminin; persoanelor fizice şi juridice susceptibile să utilizeze serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual; reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane; multiplicatorilor de opinie (reprezentanți mass-media) și publicului larg.

Pentru implementarea campaniei, au fost desfăşurate peste 1290 de activităţi de prevenire, care au înregistrat un număr de aproximativ 95.000 de beneficiari direcţi. În urma difuzării materialelor audio și video (film documentar și spoturi) prin intermediul diferitelor canale – posturi naționale și locale de Radio și TV, presa online, Facebook, YouTube, pagini web etc. – a fost înregistrat un număr de aproximativ 5.000.000 de beneficiari indirecți.

Activităţile derulate de reprezentanţii M.A.E. şi M.p.R.P. au facut posibilă transmiterea mesajului antitrafic al campaniei şi către comunitățile de cetăţeni români din afara graniţelor ţării.

Implicarea presei şi a altor multiplicatori de opinie în difuzarea mesajului campaniei a asigurat o creştere a gradului de informare şi conştientizare faţă de problematica traficului de persoane.

Numărul mare al beneficiarilor activităţilor de prevenire desfăşurate, informaţiile transmise şi canalele de comunicare utilizate au  asigurat informarea, conştientizarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la traficul de persoane, atingându-se astfel în totalitate obiectivele campaniei.

Informaţii de background:

§ Despre proiect:

Proiectul îşi propune dezvoltarea a trei campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane, având o valoare totală de 1.294.963 lei (fără TVA), din care:

- 75% - 971.222 lei (fără TVA) – finanţare externă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;

- 25% - 323.741 lei (fără TVA) – cofinanţare naţională.                      

Link-uri utile:

http://anitp.mai.gov.ro/proiect-isf02/

Spotul campaniei: https://www.youtube.com/watch?v=Vu7B_o-hCFk

Filmul documentar: https://www.youtube.com/watch?v=IAXPZpabjf0&t=1s

§ Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

§ Informaţii suplimentare:

Telefon:  021-303 70 80 / int 15470,   Fax: 021-319 01 83,  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania

Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed