PROIECTUL EDUCAȚIONAL ”APA, SURSA VIEŢII”, EDIȚIA A V-A

22 MARTIE  – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A APEI a fost marcată în Alba Iulia la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic DPM  și în Sebeș, Școala Gimnazială Mihail Kogalniceanu Sebeș.

Ideea acestui proiect a pornit de la realitatea cu care se confruntă omenirea şi anume, deficitul de apă la nivelul globului, iar ziua de 22 martie este marcată prin activitaţi în toate instituţiile de profil şi unitățile de învățământ din România și din alte ţări ale lumii.

De aceea inițiatorii acestui proiect, prof. Todoran–Fer Monica Nicoleta, prof. Beca Felicia, prof. Mihinda Mihaela, în colaborare cu  prof. documentarist Dobra Lavinia și bibliotecar Bârz Lucreția, au stabilit desfășurarea unor activități care implică atât elevii cât și profesorii.

Instituțiile partenere implicate în desfășurarea proiectului sunt Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan Alba Iulia, Colegiul Economic D.P. Marțian Alba Iulia, Școala  Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș, Agenția de Protecție a Mediului Alba și Asociația Eu-ro Dinamic. Proiectul APA, SURSA VIETII  are drept scop implicarea adolescenţilor într-o serie de activităţi şi întâlniri – dezbatere, campanie de informare organizate pentru ziua de 22 martie – Ziua mondială a apei în vederea cultivării interesului pentru resursele de apă și pentru tot habitatul natural.

Obiectivele specifice ale proiectului: suntdezvoltarea unor atitudini /comportamente favorabile ameliorării relațiilor dintre om și mediu, stimularea activităţilor de grup, cultivarea capacității de colaborare în scopul protejării mediului, implicarea  grupului ţintă într-o campanie de informare pe tema APA, SURSA VIETII și propunerea capacităților creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziții și concursuri.

Elevii au realizat afișe cu tema Apa, un concurs de slogane scurte pe aceeași temă și prezentări power point/referate despre problemele globale legate de apă. La final au primit premii și au fost încurajați de reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Alba, dl. Nicolae Gheorghe și d-na Itu Irina, să protejeze natura și apa în principal, cea mai importantă ”sursă a vieții”.

Rezultatele așteptate sunt bune având în vedere participarea unui număr mare de elevi la acest proiect (peste 150), precum și desprinderea unei concluzii esențiale, de re-evaluare a atitudinii față de folosirea apei.

În urma desfășurării acestui proiect s-a dorit pe de o parte informarea adolescenţilor în demersul de a cunoaște problemele vitale cu care se confruntă locuitorii planetei și pe de altă parte dezvoltarea unei atitudini civice responsabile faţa de mediu și apă. Întâlnirile prevăzute în proiect au oferit ocazia de a afla întrebările şi dificultăţile cu care s-au confruntat  în cadrul unor întâlniri non – formale unde şansa de fi deschişi este mult mai mare. În plus, toate activitățile au avut ca temă şi idee de bază comunicarea în diverse forme, directă, prin desen sau prin scris, încercând astfel să acoperim cât mai mult din nevoile comunicative ale grupului ţintă.

In cadrul Conferinței Naționale Unite asupra Mediului Înconjurător de la Rio de Janeiro a fost adoptată, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care 22 martie devenea ,,Ziua mondială a apei”. S-a dovedit a fi o ocazie bună pentru a reaminti tuturor cât de importante sunt eforturile concrete de a oferi spre consum apa pură, precum și identificarea problemelor și găsirea de soluții la aceste probleme.

20180314_090840.jpg

20180322_120433.jpg

29216916_1105342162939257_6331615172578246656_o.jpg

 

 

 

 

Read more...

Ordinul de protecție provizoriu - polițiștii pot înlătura de îndată agresorul din domiciliu

Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, fiind introduse noi măsuri pentru protejarea imediată a victimei și înlăturarea agresorului.

Documentul aprobat de Guvern reglementează Ordinul de protecție provizoriu (OPP), un instrument în materie administrativă, care îi va permite polițistului să intervină rapid în situațiile de pericol iminent pentru sănătate și securitatea victimei violenței domestice și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu.

Ordinul de protecție provizoriu este diferit de Ordinul de protecție (OP), care este deja reglementat prin lege din anul 2012. Practic, Ordinul de protecție provizoriu este un instrument complementar Ordinului de protecție, care se emite de către polițist, de îndată, cu caracter executoriu, fără termen și fără somație, având valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire până la emiterea Ordinului de protecție.

După ce polițistul va emite OPP, documentul va fi confirmat de către procuror, pe baza declaraților și a probelor strânse de către polițist. Ulterior, procurorul va avea obligația să transmită OPP împreună cu toate dovezile existente la dosar către judecător, iar acesta se va pronunța prin emiterea unui OP.

Prin actuala reglementare, polițistul va avea dreptul și obligația să se deplaseze la domiciliul victimei, să intre în domiciliu, chiar și cu forța, și să emită un OPP prin care să înlăture de îndată agresorul, chiar dacă acesta este titularul contractului de proprietate.

OPP va fi emis în baza unei Fișe de risc, prin care polițistul va stabili gradul de risc în baza evaluării de la fața locului. Dacă riscul pentru victimă este crescut sau foarte crescut, polițistul va emite un OPP, prin care pot fi dispuse următoarele măsuri pentru agresor:

  • Evacuarea din domiciliu cu interdicția de a reveni pe toată durata valabilității OPP;
  •  Stabilirea unei distanțe minime de apropiere de victimă (de domiciliu, de locul de muncă, de școală, după caz);
  •  Confiscarea cheilor, a armelor.

OPP și OP vor fi monitorizate de către polițiști, nerespectarea măsurilor dispuse prin cele două instrumente constituind infracțiune, pentru care este prevăzută pedeapsa cu închisoarea de la 1 lună la 1 an.

În procesul de monitorizare, polițistul va face verificări permanente prin toate mijloacele în vederea respectării măsurilor dispuse pentru agresor (vizite la domiciliu, culegere de informații de la vecini, serviciul victimei, școală, după caz). De asemenea, după emiterea OPP, polițistul se va asigura că drepturile agresorului sunt respectate prin măsuri care vizează informarea corectă cu privire la OPP și respectiv îndrumarea și orientarea către un serviciu social specializat pentru găzduire și consiliere.

De asemenea, pentru agresor, se introduce obligația de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere (brățară electronică) în următoarele condiții:

  •  Agresorul a fost obligat să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă, față de copiii acesteia sau față de rude ale acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
  •  Agresorului i-a fost interzisă deplasarea în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

Utilizarea sistemului de supraveghere electronică va fi posibilă dacă victima și, după caz, membrii familiei acesteia își exprimă acordul de a purta un astfel de sistem care permite verificarea respectării obligației agresorului.

Regimul juridic al sistemului de supraveghere electronică utilizat pentru verificarea respectării măsurilor de protecție va fi stabilit ulterior, prin lege.

Menționăm că un astfel de sistem electronic de supraveghere se regăsește în Codul de procedură penală, Legea nr. 253/2013 și Legea 254/2013.

Prin intermediul acestor instrumente se urmărește îmbunătățirea sprijinului acordat victimelor violenței domestice, prin asigurarea unei intervenții imediate și coerente. Normele, metodologiile și procedurile vor fi elaborate prin legislația secundară, aceasta urmând să fie reglementată printr-un Ordin comun al MMJS și MAI.

Tot în ședința de joi, Guvernul a reglmentat și exercitarea profesiei de expertși a celei de tehnician în egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Cele două profesii au fost introduse în COR (Clasificarea Ocupațiilor în România) în anul 2014, respectiv 2015.

Mai mult, actul normativ stabilește că persoanele juridice din sectorul public și din cel privat care au peste 50 de salariați vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de șanse, în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale.

Reglementarea celor două profesii vine în contextul unei preocupări din ce în ce mai mari, la nivel internaţional şi european, pentru implementarea principiilor egalității de gen în toate domeniile și la toate nivelurile de intervenție.

România și-a asumat, în anul 2015, punerea în aplicare a Angajamentului nr. 1 privind formarea unor specialiști, experți și tehnicieni în domeniul egalității de șanse de la nivelul administrației publice centrale și locale, în cadrul Campaniei „HEforSHE”, inițită de UN WOMEN, și s-a angajat ca, până în anul 2020, 70% dintre cele 1.680 de instituții publice naționale și locale să aibă experți sau tehnicieni în domeniul egalității de șanse.

Actul normativ introduce și noțiunea de „violență de gen”, conform definiției din Convenția de la Istanbul.

Informații suplimentare:

Situația statistică în domeniul violenței în familie, potrivit IGPR:

Anul 2016

-              36.664 victime ale violenței în familie;

-              191 decese precizate de Ministerul Public;

-              2574 de OP emise, dintre care 743 sunt încălcate.

Anul 2017

-              20.617 victime ale violenței în familie;

-              84 decese;

-              peste 3000 de ordine de protecție emise de instanță;

-              OP încălcate – 1011.

 

 

 

Read more...

PROIECT CU FONDURI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN REGIUNEA CENTRU

Comunicat de presă

17 ianuarie 2018

Asociația Pakiv România din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totală de 8.954.855,11 lei.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociația de Caritate HILFE 2005 și SC METODO Studii Consultanță România SRL, în perioada 16.01.2018 – 15.01.2021 și are ca scop dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru, respectiv, în județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare.

Astfel, vor fi înființate un număr de 40 de noi afaceri, din care cel puțin 2 în fiecare județ din regiunea de implementare a proiectului. Tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ si nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani nu vor face parte din acest grup țintă.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 325 de persoane cu vârsta peste 18 de ani, din regiunea Centru care doresc sa inițieze o activitate independentă, în domenii nonagricole.

Prin acest proiect se susține creșterea gradului de ocupare prin crearea a 80 de noi locuri de muncă, câte 2 locuri de muncă pentru fiecare dintre cele 40 de afaceri noi înființate în cadrul proiectului.

Principalele rezultate așteptate sunt: 325 de persoane informate; 1 incubator de afaceri virtual; 325 de persoane selectate în vederea participării la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială; 13 de grupe de formare curs Competențe Antreprenoriale organizate; 325 de persoane formate in cadrul proiectului care au obținut certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscute de ANC; 325 de planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială; 1 sesiune concurs de idei de afaceri; 40 de planuri de afaceri selectate în urma concursului de idei de afaceri; 40 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis; 40 sesiuni individuale de consiliere / consultanta / mentorat organizate, câte una pentru fiecare beneficiar de ajutor de minimis; 40 întreprinderi noi înființate; 40 planuri de afaceri implementate / IMM-uri create și funcționale; 80 de locuri de muncă nou create; 40 de rapoarte complete de monitorizare a implementării planului de afaceri; 40 subvenții (micro-granturi) acordate pentru 40 afaceri nou înființate în regiunea regiunea Centru; 1 raport de analiza a mediului antreprenorial din regiunea Centru.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3,2 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Date de contact

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258811170

Web: www.pakiv.ro        

Facebook: Antreprenor Start Up de Succes Centru                 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed