Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/albaiuli/public_html/includes/application.php on line 539

Items filtered by date: Tuesday, 04 February 2014 - Like - stiri Alba Iulia

Comisia Europeană: Corupţia politică rămâne o problemă semnificativă în România. Numărul românilor cărora li s-a cerut mită în 2013 este DE ŞASE ORI MAI MARE decât media UE

  Corupţia politică şi mica corupţie rămân o problemă semnificativă în România, chiar dacă s-au înregistrate unele rezultate pozitive în ceea ce priveşte cazurile de corupţie la nivel înalt, se arată în primul raport anticorupţie pentru toate statele membre, publicat luni de Comisia Europeană.
  Conform unor sondaje de opinie publicate împreună cu raportul anticorupţie, 93 la sută dintre români sunt de acord că fenomenul corupţiei este răspândit pe scară largă în România. Mai mult, 25 la sută dintre români susţin că li s-a cerut, în mod explicit sau tacit, să dea mită în ultimul an, acesta fiind al doilea (după lituanieni, cu 29 la sută) cel mai mare procent din UE. Cea mai ridicată percepţie a corupţiei din România, 67 la sută, se înregistrează în următoarele domenii: poliţie, vamă şi sănătate, la polul opus aflându-se, cu 15 la sută, instituţiile financiare şi bancare şi, cu 16 la sută, companiile private.
  La nivel european, 76 la sută dintre respondenţi au spus că fenomenul corupţiei este răspândit pe scară largă în interiorul spaţiului comunitar, în vreme ce 4 la sută au afirmat că li s-a cerut mită în ultimul an. De asemenea, 56 la sută dintre europeni consideră că nivelul corupţiei din ţara lor a crescut în ultimii trei ani şi un european din 12 afirmă că a fost martor al unui caz de corupţie în ultimul an.
  Anual, corupţia costă economia UE 120 de miliarde de euro, potrivit comisarului european pentru Afaceri interne, Cecilia Malmstrom.
  Capitolul despre situaţia din România remarcă şi faptul că voinţa politică de a aborda corupţia şi de a promova standarde înalte de integritate a fost "inconsistentă". Din acest motiv, Executivul european recomandă României să se asigure că sunt menţinute toate garanţiile necesare pentru a proteja independenţa investigaţiilor şi continuarea anchetelor imparţiale în cazurile de corupţie la nivel înalt, inclusiv cele cu privire la persoane care au fost alese sau numite în funcţii publice.
  Mai mult, Comisia, care recunoaşte contribuţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie în combaterea acestei probleme, sugerează ţării noastre să elaboreze coduri de conduită pentru persoanele alese în funcţii publice şi să se asigure că orice act de corupţie este sancţionat „eficace”, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul conflictelor de interese ale funcţionarilor publici. „O altă recomandare se referă la întărirea mecanismelor de prevenire şi control cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii publice, inclusiv în întreprinderile deţinute sau  controlate de stat”, mai transmite Comisia Europeană.
  „Corupţia subminează încrederea cetăţenilor în instituţiile democratice şi în statul de drept, afectează economia europeană şi privează statele membre de venitul fiscal de care este mare nevoie. Statele membre au depus foarte multe eforturi în ultimii ani pentru combaterea corupţiei, dar raportul de astăzi arată că acestea nu sunt nici pe departe suficiente. Raportul sugerează ce se poate întreprinde, de aceea aştept cu nerăbdare să colaborez cu statele membre privind transpunerea în practică a recomandărilor acestuia”, a declarat Cecilia Malmstrom, comisarul european pentru afaceri interne, citată într-un comunicat al executivului UE.
  Cele mai bune rezultate privind percepţia corupţiei drept un fenomen răspândit la scară largă în statele membre UE au fost înregistrate în Danemerca - 20 la sută, Finlanda - 29 la sută, Luxemburg - 42 la sută şi Suedia - 44 la sută. În aceste ţări,  numărul de respondenţi care susţin că li s-a cerut mită în ultimul an este sub 1 la sută. În Marea Britanie, deşi 64 la sută dintre cei care au participat la sondaje au răspuns că fenomenul corupţiei este răspândit, doar cinci persoane din eşantionul de 1.115 au spus că li s-a cerut să dea mită.
  Raportul UE privind combaterea corupţiei vizează toate cele 28 de state membre ale UE şi cuprinde: un capitol general care sintetizează principalele constatări, descrie tendinţele în materie de corupţie în UE şi analizează modul în care statele membre abordează corupţia în cadrul procedurilor de achiziţii publice; 28 de capitole consacrate fiecărui stat membru, care oferă o imagine a situaţiei generale privind corupţia, identifică problemele care trebuie monitorizate în continuare şi subliniază bunele practici care ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru alte ţări. De asemenea, raportul include rezultatele a două sondaje Eurobarometru privind percepţia asupra corupţiei în rândul cetăţenilor europeni, pe de o parte, şi al întreprinderilor, pe de altă parte. Următorul raport european privind combaterea corupţiei va fi publicat peste doi ani.
Sursa:www.gandul.info

Read more...

Analiza activităţii desfaşurate de Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Alba, în anul 2013

  La sediul Serviciului pentru Imigrări Alba s-a desfăşurat luni, 03 februarie a.c., „ Evaluarea  activităţii desfăşurate în anul 2013” .
  Astfel, la sfârşitul anului 2013, în evidenţele Serviciului se aflau înregistraţi 851 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 53 ţări ale lumii.Cei mai mulţi cetăţeni aflaţi în judeţul Alba provin din: Republica Moldova (152), Turcia (52), China(27), Italia (266), Germania (109), Franţa(27), Austria(25).
  În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse 30 de invitaţii, dintre care 29 au fost admise  şi una a fost respinsă.
  Potrivit competenţelor, în anul 2013 au fost primite 10 cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 6 autorizaţii de muncă, 4 cereri au fost respinse pentru deficienţe constatate în derularea procedurilor prevăzute expres de lege.
  În perioada analizată au fost primite 311 cereri  prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbarea reşedinţei, dintre care pentru cetăţeni din state terţe un număr de 150, iar pe spaţiul UE şi SEE un număr de 161.
  Ca urmare, au fost emise 305 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi permanentă pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă temporară şi permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. În perioada de referinţă, a fost revocat dreptul de şedere pentru 29 cetăţeni non comunitari care nu mai îndeplineau condiţiile ce au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.
  În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii la negru şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, în anul 2013, rezultatele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Alba au fost după cum urmează:
  Au fost depistaţi cu şedere ilegală 33 cetăţeni străini,  din care 28 cu şedere ilegală şi 5 care desfăşurau activităţi lucrative  fără forme legale, care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României; persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 27.000 lei .
  Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.
  Combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României constituie un domeniu bine reprezentat, fapt care converge spre realizarea acestui obiectiv principal stabilit prin lege în sarcina Inspectoratului General pentru Imigrări; fermitatea deosebită şi promptitudinea de care  s-a dat dovadă sunt reliefate de rezultatele obţinute.
  Funcţia de prevenire a săvârşirii de fapte contravenţionale specifice domeniului –IMIGRĂRI – este de asemenea realizată şi prin constatarea şi sancţionarea promptă a contravenţiilor, având în vedere faptul că fermitatea de care s-a dat dovadă nu a rămas fără reacţie în mediile frecventate de străini.
  Având în vedere faptul că eforturile depuse în această direcţie nu  sunt canalizate strict pe rolul coercitiv de sancţionare a abaterilor, trebuie avută în vedere şi o altă componentă majoră a acestor activităţi – prevenirea .
  Astfel, pentru a veni în sprijinul persoanelor vizate, s-a luat măsura afişării la avizierul serviciului a tuturor informaţiilor necesare străinilor pentru admisia în România, prelungirea dreptului de şedere, inclusiv drepturi, obligaţii, regimul sancţionator, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe, numerele de telefon a serviciului, etc.

Read more...

Rezultatele etapei judeţene a Olimpiadei Naţionale a Sportului de Şah de la Alba Iulia

  • Published in Sport

  De curând s-a desfāşurat la Alba Iulia etapa judeţeanā la şah din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului de Şah, competiţie organizatā de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi gāzduitā de Şcoala gimnazialā “Vasile Goldiş” din Alba Iulia. La competiţie au participat 40 de elevi de gimnaziu şi liceu, printre aceştia şi juniori expementaţi, cu rezultate notabile în competiţii naţionale şi internaţionale.
  La categoria fete clasele I-VIII s-a impus Maria Ileanā (Şcoala gimnazialā “Avram Iancu” Alba Iulia), care le-a devansat pe Filofteia Lupu (Şcoala gimnazialā “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia) şi Amelia Breda (Şcoala gimnazialā “Vasile Goldiş” Alba Iulia), obţinând astfel o nouā calificare la etapa naţionalā, acolo unde a reprezentat cu succes judeţul Alba şi în anul 2013, când s-a clasat pe locul 5.
  Categoria bāieţi clasele I-VIII a fost dominatā de multiplul campion naţional de juniori Mihnea Costachi (Şcoala gimnazialā “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia) care a câştigat duelul cu George Ileanā (Şcoala gimnazialā “Vasile Goldiş” Alba Iulia), treapta a treia a podiumului revenindu-i lui Iustin Ciorgovean (Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia). Mihnea Costachi, care are în palmares şi un loc 4 la Campionatul Mondial Şcolar din 2012, va fi cu siguranţā printre favoriţi şi la etapa naţionalā a olimpiadei de şah.
  La categoria fete clasele IX-XII Bianca Tincu (Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş) s-a impus în disputa cu Elisabeta Elisei (Liceul de Arte “Regina Maria” Alba Iulia) şi Paula Comşa (Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazu” Alba Iulia) şi s-a calificat pentru a doua oarā la etapa naţionalā, dupā participarea din 2012.
  Cea mai echilibratā luptā s-a dat la categoria bāieţi clasele IX-XII unde David Cordea şi Adrian Sechereş, ambii elevi ai Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, au terminat la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, primul obţinând calificarea la faza naţionalā datoritā coeficientului de departajare Bucholtz superior. Pe locul 3 s-a clasat Marius Udrea (Liceul Teoretic Teiuş).
  Turneul a fost arbitrat de Marius Ceteraş (Alba Iulia), Cornelia Heutschi (Sebeş) şi Ovidiu Lupu (Cugir), coordonarea organizatoricā fiind asiguratā de inspectorul şcolar Ştefan Bardi (Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba) şi profesorul Cornel Breaz (Şcoala gimnzialā “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia). Festivitatea de premiere a fost onoratā de prezenţa directorului Şcolii gimnaziale “Vasile Goldiş” Alba Iulia, prof.Teofil Florea, care a oferit diplome elevilor premianţi.

Read more...

Ameninţată de concubin că va fi tunsă şi tăiată cu cuţitul, o femeie a sunat la 112 şi cerut ajutor. Un echipaj de jandarmerie a intervenit de urgenţă şi a aplanat scandalul

  Incidentul s-a petrecut luni, 3 februarie a.c., într-un imobil situat pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Alba Iulia. Întors acasă în vădită stare de ebrietate, E.T. ( 43 de ani ) şi-a înjurat concubina şi i-a solicitat imperativ să părăsească locuinţa – proprietate a bărbatului – pe motiv că relaţia dintre ei s-a terminat. Femeia a refuzat, argumentând că nu-şi părăseşte copiii, fapt pentru care a fost îmbrâncită şi ameninţată cu acte de violenţă. Mai mult, fiica acesteia, care s-a interpus între cei doi,  se pare că a fost la rândul său agresată verbal, ceea ce  a intensificat temerea mamei că bărbatul îşi va pune în practică ameninţările. Jandarmii au intervenit oportun, au aplanat conflictul şi au prevenit escaladarea violenţei. Existând suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea de către E.T. a infracţiunii de ameninţare, pe numele acestuia  a fost întocmit un proces verbal despre împrejurările constatate, urmând ca acesta să fie înaintat organelor de urmărire penală, ca act de sesizare a acestora.

Read more...

Adrian Iovan, posibile greşeli şi MINUNEA făcută de pilot

  În timp ce experţii reclamă erori de pilotaj, anumite indicii arată că, dimpotrivă, Iovan a făcut tot posibilul pentru a salva vieţile pasagerilor.
  După lipsa de reacţie a autorităţilor în operaţiunea de salvare a victimelor accidentului aviatic din Apuseni, o eventuală eroare de pilotaj a lui Adrian Iovan a stârnit cele mai mari controverse, atât în media, cât şi în comunitatea de pe Facebook "Respect, Aura Ion!" , care are peste 90.000 de membri. Cel care "a ridicat piatra" este specialistul în inginerie aerospaţială Octavian Thor Pleter, care susţine că vina îi aparţine pilotului, pentru că a efectuat o cursă în condiţii meteo nefavorabile şi a schimbat planul de zbor pe parcurs.
  Cu toate acestea, specialistul re cunoaşte că acest gen de accidente, denumite tehnic "zbor în atmosferă cunoscută cu condiţii de îngheţ", au printre cele mai mici rate de supravieţuire, iar din acest motiv, manevrele de redresare ale pilotului ar trebui apreciate la superlativ.
Acceptarea misiunii, prima greşeală
  Prodecanul Facultăţii de Inginerie Aerospaţială, conf. dr. Octavian Thor Pleter, a susţinut public că prima greşeală pe care a făcut-o Iovan a fost să se urce la bord, având în vedere că prognozele meteo nu erau favorabile, iar capacităţile tehnice ale avionului nu erau adecvate. "Iovan a efectuat un zbor în condiţii meteorologice de îngheţ sever, evidente din prognozele la care avea acces înainte de decolare. Tipul de motor cu piston cu carburator e în mod special vulnerabil la acest fenomen. Comandantul avea obligaţia să cunoască asta", a declarat specialistul.
Zbor "în alb"

  A doua greşeală a lui Iovan a fost că nu s-a întors când a început fenomenul de givraj, adică depunerea gheţii pe avion. Pilotul ar fi avut posibilitatea să aterieze pe aeroportul din Sibiu, neafectat de acest front atmosferic, dar a preferat să continue cursa şi a coborât prea mult comanda. Expertul în siguranţă aeronautică mai spune că accidentul produs în Apuseni e denumit FIKI (Flight into Known Icing -  în atmosferă cunoscută cu condiţii de îngheţ), accident foarte rar întâlnit, deoarece piloţii nu-şi permit, în general, să continue zborul, odată ce află că există cantităţi mari de apă suprarăcită în atmosferă. În acest caz, pilotul nu ar fi respectat planul de zbor depus, conform procedurilor, la centrul de control.
  "În aviaţie, există două coduri: IFR şi VFR. Zborul VFR se face mult mai mult pe responsabilitatea pilotului decât zborul IFR, care se face pe o traiectorie precisă, cu responsabilitate partajată între echipaj şi centrele de control. Dacă adoptă codul VFR, pilotul poate depune planul la centrul de control, caz în care creează nişte obligaţii minime. Dar dacă nu e depus, obligaţiile centrelor de control sunt zero. Zborul a avut plan de zbor IFR depus anterior plecării, dar pilotul a decis în cursul zborului să rezilieze acest contract şi a solicitat să intre în codul VFR, eliberând de obligaţii ROMATSA", mai spune specialistul, care susţine că angajarea în zborul VFR s-a făcut oricum ilegal. "Decizia de a continua ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat e greşită. Performanţele avionului pot fi diminuate şi nu se ştie cu cât".
  În după-amiaza zilei de 20 ianuarie, aeronava pilotată de Adrian Iovan, care se deplasa la Oradea, întro misiune de prelevare de organe, la bordul căreia se aflau patru medici, o studentă şi copilotul, a aterizat forţat. În urma accidentului, pilotul şi Aura Ion, studentă în anul V la Institutul Medico-Militar, care participa voluntar la misiune, au decedat. Procurorii anchetează acum acest caz.
Supravieţuirea, o minune în acest caz
  De cealaltă parte, inginerul recunoaşte măiestria pilotului, pentru că toţi pasagerii trăiau după aterizarea forţată. Asta pentru că, în general, accidentele provocate în urma givrajului au rate de supravieţuire spre zero. "Din acest motiv, acţiunea comandantului trebuie apreciată la superlativ. Dar problema mea e cum de s-a ajuns să fie nevoie de această măiestrie", conchide Pleter. Mai multe indicii conduc la ideea că pilotul nu a dorit să semene panică, concentrându-se pe manevrele salvatoare. Medicul supravieţuitor Sorin Ianceu a ţinut să sublinieze că Iovan "nu a dorit să-i alarmeze pe ocupanţii avionului şi a încercat să redreseze avionul pâna în ultimul moment".
Sursa:www.evz.ro

Read more...

SE SCHIMBĂ TELEVIZIUNEA DIN ROMÂNIA!

  Consiliul Concurenţei recomandă Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) revizuirea legislaţiei în domeniu, astfel încât principiul must-carry să fie aplicat pe baze de neutralitate tehnologică, adică indiferent de modalitatea de retransmitere a programelor: prin cablu sau prin satelit de tip Direct-to-Home (DTH) şi nu doar operatorilor prin cablu aşa cum se procedează în prezent, se menționează într-un comunicat al instituției.
  Autoritatea de concurenţă consideră că statutul de must-carry ar trebui acordat doar acelor canale al căror conţinut global are caracter de interes general (canalele publice, serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte).

  "Acest statut poate fi acordat şi canalelor private doar în măsura în care se consideră strict necesar în vederea atingerii obiectivului de interes general (canale culturale, informative etc) şi în măsura în care acestea deţin cote de audienţă adecvate. Ca urmare, numărul canalelor de televiziune cărora li se aplică regimul must-carry ar trebui redus (ţinând cont şi de apropiata introducere a televiziunii digitale), iar statutul ar trebui acordat în urma unei proceduri competitive. În acest fel, CNA va asigura, într-o manieră transparentă, respectarea criteriilor predefinite şi stipulate în caietul de sarcini, de către toţi radiodifuzorii interesaţi de obţinerea statutului must-carry", se precizeză în sursa citată.
  Recomandările au fost făcute în urma investigaţiei declanşate în 2012 de Consiliul Concurenţei, privind posibila încălcare a Legii Concurenţei de CNA prin stabilirea unor conditii discriminatorii pentru distribuitorii de programe televiziune. În acel an, Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis o decizie prin care se prevedea că "lista must-carry este aplicabilă distribuitorilor de servicii de programe, cu excepţia celor care utilizează pentru retransmisie reţele publice cu acces prin satelit de tip Direct-to-Home (DTH)".
  "Principiul „must carry” este reglementat în art. 82 din Legea Audiovizualului și prevede că „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice, cu excepția celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă, precum și serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privați este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audiență", se mai arată în comunicatul instituției.
  Pro TV a ieșit din lista canalelor cu transmisie obligatorie. O decizie luată în premieră în audiovizualul românesc de către Adrian Sârbu a reușit, în doar câteva zile, să dea peste cap întreaga piață TV. Concurenții se gândesc (a câta oară?) să-i urmeze exemplul, clienții se gândesc dacă merită să dea 3-4 lei în plus la abonamentul TV, sute de firme de cablu se întreabă cum vor supraviețui în noile condiții. Legea audiovizualului prevede că firmele de cablu sunt obligate să preia gratuit 25 de canale TV românești, în funcție de audiențe. În lista acestora nu se regăsește însă un post extrem de popular, cum este Acasă (care oscilează între locurile 4 și 7 în clasamentul numărului de telespectatori). Și asta, pentru că, în afară de postul-fanion, Pro Tv, toate canalele deținute de Central European Media Enterprises (CME), compania condusă până în toamna anului trecut de Adrian Sârbu - Acasă TV, Acasă Gold, Pro Cinema, Sport.ro, ProTV Interațional şi MTV - au fost de mult incluse într-un pachet separat, pachet pentru care distribuitorii plătesc cam jumătate de euro.
  La începutul acestui an, capital.ro scria că 30 de cabliști au scos Pro TV din grilă, după ieșirea din must carry.
Unii cabliști nu au acceptat condițiile de plată impuse de companie. Astfel că, de-atunci, 30 de rețele mici de cablu au scos posturile grupului Pro din grila de programe.
Sursa:www.capital.ro

Read more...

Proiectul "3C -Calitatea Creează Competiţie" derulat de AJOFM Alba, în colaborare cu mai multe instituţii

  Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă(AJOFM) Alba, structură a
Serviciului Public de Ocupare (SPO) din România, derulează proiectul „3C –Calitatea Crează Competențe”  de care beneficiază salariații din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest.” Proiectul are la bază un parteneriat cu patru organizații publice și private naționale (AJOFM Arad, AJOFM Satu Mare,  S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) și trei transnaționale, din Spania (Desarrollo de Estrategias Exteriores SA, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias).
  O componentã importantã în cadrul proiectului o reprezintã acțiunile  transnaționale de identificare de modele de acțiune peentru dezvoltarea competențelor sociale și profesionale.  Denumite ”internship”, acestea  sunt acțiuni practice  care vor fi organizate cu implicarea partenerilor din Spania care au identificat cele mai reprezentative organizații publice și private implicate în furnizarea serviciilor de ocupare care-i vor primi pe participanții din România.
  În perioada 2-8 februarie a.c,  are loc al doilea internship și reunește 20 de specialiști SPO din cele 3 regiuni în care se deruleazã proiectul,  împreunã cu coordonatorul din partea AJOFM Alba. Aceștia furnizeazã servicii de consiliere /orientare în carierã , motiv pentru care agenda evenimentului a fost stabilitã astfel încât sã asigure dezvoltarea de competențe sociale și profesionale aferente acestui sergment de activitate. La stagiul de învãțare vor participa consilieri, experți și inspectori din Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncã din Alba, Satu-Mare, Bihor, Covasna, Brașov, Bistrița Nãsãud, Harghita, Maramureș, Hunedoara, Sãlaj, CNFPPP Râșnov și CRFPA Brașov.
  Agenda acțiunii cuprinde vizite la furnizori publici și privați de servicii de ocupare și formare profesionalã  pentru a cunoaște cum sunt organizați, cum se face identificarea și acoperirea nevoilor de perfecționare pentru funcționarii publici, care sunt modalitãțile de evaluare și certificare a competențelor dobândite în alte contexte decât cele formale etc. Un element de noutate îl reprezintã familiarizarea cu ”Sistemul spaniol de teleformare” , ca și cea mai modernã formã de învãțare la distanțã, și cu cel referitor la ”formare de competențe transversale”, noutãți care, la întoarcere vor fi promovate de cãtre participanți prin platforma ”Comunitatea de bunã practicã a proiectului”. Pentru a avea un cadru unitar de prezentare a modelelor identificate în timpul stagiului, participanții au  primit o Fișã de culegere de date, instrument de lucru pe baza cãruia se vor elabora materiale de învãțare menite sã faciliteze replicarea acestora și în cadrul SPO România.

Read more...

Locuri de muncă disponibile în judeţul Alba

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a prezentat oferta de joburi disponibilă la data de 4 februarie:

ALOFM Alba  - 0258831137   
        
Muncitor necalificat cablaje auto     40
Asistent medical     1
Muncitor necalificat in industria confectiilor      30
Confectioner asamblor articole din textile     30
Tamplar universal     2
Finisor lacuitor lemn     2
Confectioner incaltaminte      11
Operator la masini unelte cu comanda numerica     8
Economist in economie generala     1

Punct de lucru Blaj - 0725225883

Medic veterinar     1
Tehnician veterinar     1
Operator ghiseu birou schimb     1
Operator masini unelte     50
Inginer mecanic     10

Punct de lucru Cugir - 0725225881

Inginer mecanic     1
Ambalator manual     6
Frezor universal     6
Rectificator universal     4
Strungar universal     4
Lacatus montator     2
Controlor calitate     1
Sablator    1
Lacatus  prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite    2

Punct de lucru Aiud - 0725225882

Confectioner imbracaminte    20

Punct de lucru Sebes - 0725225885

Gestionar     1
Vanzator     1
Mecanic auto     3
Ingrijitor cladiri     1
Marochiner     3
Muncitor necalificat in marochinarie      7
Menajera     1
Paznic     2
Controlor calitate     3
Inginer mecanic     3
Operator  la masini unelte    2
Tehnician calitate     1
Electromecanic     1
Secretara      1
Cusator piele si inlocuitori     5
Asistent manager     1
Mecanic intretinere     1
Stivuitorist     1
Agent transport     1

Read more...

Horoscop: 4 februarie

  • Published in Monden

Varsator

Ti-ai impus ca astazi sa ignori persoanele si lucrurile care te enerveaza. Cand un om de acest gen vine inspre tine, gasesti imediat o scuza pentru a nu vorbi cu el. Seara o sa te simti foarte multumit de ceea ce ai realizat peste zi.

Pesti

Nu lua in serios tot ceea ce ti se spune astazi. Cineva este pus pe glume si o sa ii cazi in plasa. Analizeaza foarte bine informatiile primite.

Berbec

O sa intampini dificultati in privinta vietii sentimentale. Partenerul de viata te-a rugat ceva, insa ai fost foarte ocupat si ai uitat. Acum, trebuie sa dai socoteala.

Taur

Daca in mainile tale sta soarta echipei de la locul de munca, fii foarte atent la ce miscare faci astazi. Poti atinge succesul sau ii poti ingropa cu o singura decizie.

Gemeni

Deschide bine ochii cand trebuie sa hotarasti ceva pentru viitorul tau indiferent daca este vorba despre profesie sau familie. Nu te gandi ca altii iti vor vrea binele, ci asigura-te tu ca drumul pe care o iei este cel potrivit.

Rac

Ai prea multe pretentii de la cineva cu o experienta foarte mica in domeniul in care activezi. Ofera-i mai mult timp pentru a se acomoda.

Leu

Intri intr-o perioada in care incep sa se vada roadele muncii din a doua jumatate a anului 2013. Asteptai de ceva vreme aceste lucruri.

Fecioara

Incep sa iasa la iveala unele secrete pastrate cu sfintenie de intreaga familie. Tie ti se par niste lucruri banale si nu intelegi nimic din furtuna iscata.

Balanta

Ai o multime de treaba, dar pierzi vremea discutand cu cineva despre un viitor posibil proiect. Invata sa iti setezi prioritatile si ocupa-te de acestea.

Scorpion

Te lasi prada tentatiilor din magazine si la sfarsitul lunii o sa ajungi sa regreti, pentru ca vei ramane fara bani. Fii putin mai calculat.

Sagetator

Esti dornic de a face lucruri noi alaturi de partenerul de viata, drept pentru care ii propui un concediu intr-o destinatie inedita. Ideea va fi foarte bine primita.

Capricorn

Nu te implica in conflictul aparut intre doua rude, mai ales daca este vorba despre sot si sotie. Ei se vor impaca, iar tu risti sa fii prins la mijloc.

Read more...

Semnificaţii istorice pentru data de 4 februarie

În 1789, George Washington a fost ales, de către Colegiul Electoral, primul preşedinte al SUA.

1544 - Filip Moldoveanul a tipărit, la Sibiu, "Catehismul românesc".

1809 - S-a născut poetul Vasile Cârlova (m.18 septembrie 1831).

1849 - A încetat din viaţă Costache Conachi, unul dintre cei mai reprezentativi poeţi ai începuturilor literaturii române, a cărui lirică este, aproape în întregime, erotică (n. 1777).

1861 - În Montgomery, Alabama, delegaţiile statelor Carolina de Sud, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia şi Louisiana au decis înfiinţarea Confederaţiei Statelor Americii.

1900 - S-a născut poetul francez Jacques Prevert (m. 11 aprilie 1977)

1902 - S-a născut aviatorul Charles A. Lindberg care, la data de 20-21 mai 1927, a realizat primul zbor New York-Paris (m. 26 august 1974)

1906 - S-a născut astronomul Clyde W. Tombaugh. A descoperit, în 1930, planeta Pluto (m. 1997)

1906 - S-a născut, la Constanţa, Nicolae Georgescu-Roengen, economist şi matematician, membru de onoare al Academiei Române. A emigrat în SUA (m. 31 octombrie1994, Nashville, SUA)

1910 - S-a născut Alfred Mendelsohn, compozitor, dirijor şi pedagog. (m. 9 mai 1966).

1926 - S-a născut Tudor George, poet şi traducător ("Balade singaporene", "Ierbarul amorului") (m. 10 ianuarie 1992)

1929 - S-a născut pictorul şi sculptorul Constantin Piliuţă (m. 4 mai 2003).

1932 - S-a născut Mioara Avram, personalitate de renume a lingvisticii româneşti (m. 2004)

1934 - Echipajul român de bob, de două persoane (Al. Frim şi V. Dumitrescu), cucereşte titlul de campion mondial, la Engelberg, Elveţia.

1945 - Au început lucrările Conferinţei de la Yalta (Crimeea), în cadrul căreia au fost discutate probleme legate de configurarea lumii postbelice. Yalta este, de obicei, asociată cu împărţirea sferelor de influenţă între marile puteri.

1947 - Ministrul de Externe al Marii Britanii a semnat Tratatul de pace cu România.

1948 - A fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală româno-sovietic, care consacra satelizarea României de către URSS.

1970 - A fost publicat romanul "Love Story" de Erich Segal.

1974 - A încetat din viaţă compozitorul şi pianistul Mihail Andricu, membru al Academiei Române, considerat unul dintre întemeietorii şcolii muzicale simfonice de inspiraţie folclorică din ţara noastră (n. 22 decembrie 1894).

1986 - A murit Eftimie Vasilescu, operator, regizor şi producător; pionier al filmului românesc documentar şi de ficţiune; format la Serviciul cinematografic al Armatei la începutul anilor '20 (n. 12 septembrie 1895)

1988 - A încetat din viaţă Alexandru Căprariu, poet, eseist şi publicist. (n. 20 decembrie 1929)

1998  - Danemarca a ratificat aderarea ţărilor din Europa de Est la NATO.

2001 - A încetat din viaţă compozitorul francez de origine română, Iannis Xenakis. El şi-a pus amprenta asupra muzicii contemporane prin folosirea în special a efectelor electronice şi a teoriilor matematice. (n. 1922, la Brăila).

2002 - A încetat din viaţă scriitoarea elveţiană de limbă germană, originară din România, Aglaja Veteranyi ("De ce fierbe copilul în mămăligă", "Raftul cu ultimele suflări") (n. 1962).

În lumea muzicii:

1948 - s-a nascut Alice Cooper, (Vincent Furnier).
1941 - s-a nascut John Steel - tobe - The Animals.

1951 - s-a nascut Phil Ehart - tobe - Kansas.

1952 - s-a nascut Jerry Shirley - tobe - Humble Pie.

1963 - s-a nascut Kevin John Wasserman - chitara - The Offspring.

Tot astăzi:


1966 - The Who canta pentru prima oara in postura de headliner. Evenimentul are loc in Anglia in parcul Finsbury.

1966 - The Rolling Stones lanseaza 19th Nervous Breakdown.

1978 - Talking Heads concerteaza in Anglia. Invitati speciali erau cei de la Dire Straits.

1989 - Guns N Roses devine prima trupa din ultimii 15 ani, care avea doua albume in top 5, in America - Lies si Appetite For Destruction.

2003 - Courtney Love este arestata in Los Angeles dupa ce aproape se bate cu echipajul unui avion.


Sărbători:


-Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Mc. Avramie (calendar creștin-ortodox)

-Sf. Isidor (calendar romano-catolic)

-Sf. Andrei Corsini; Veronica (calendar greco-catolic)

-Sri Lanka: Ziua națională - Aniversarea proclamării independenței (1948)

 Surse: mediafax.ro, rockfm.ro, wikipedia.org

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/albaiuli/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 686