ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA – PROMOTOR AL INCLUZIUNII SOCIALE A ROMILOR

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA – PROMOTOR AL INCLUZIUNII SOCIALE A ROMILOR

Comunicat de presă

20 Februarie 2018

Asociația Pakiv România din Alba Iulia participă activ la consolidarea activităților de reducere a numărului de persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială atât la nivel local cât și regional și național.

Creșterea accesului pe piața forței de muncă a persoanelor de etnie romă și a altor grupuri vulnerabile prin asigurarea de noi oportunități de participare activă a acestora la dezvoltarea socio-economică a societății și la reducerea dependenței de sistemul de protecție socială este unul dintre obiectivele prioritare ale asociației.

Contribuția Asociația Pakiv România la îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza prin aplicarea unor măsuri integrate, personalizate, ce vor fi destinate rezolvării atât unor situații individuale cât și unor aspecte comunitare ce contribuie la perpetuarea unor stări vicioase, la menținerea stării de sărăcie și excluziune socială a populației, în special a celei de etnie romă.

Începând cu 10 august 2017, Asociația Pakiv România a demarat proiectul ”CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” prin care își propune reducerea numărului de persoanelor aflate în risc de sărăcie din Vințu de Jos cu 555 de persoane, din care 282 de etnie romă prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării.

 Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în comuna Vințu de Jos (satele Vințu de Jos, Vurpăr și Valea Vințului), iar valoarea totală a acestuia este de 21.491.286,08 lei.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 555 persoane participante în proiect; 60 de copii cu vârstele între 3 și 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 40 de copii din clasele V-VIII participanți la un program de tip școală după școală; 40 de adulți înscriși în programul a II-a șansă; 1 Centru Comunitar Integrat înființat, reabilitat, dotat și dezvoltat în Vințu de Jos; 339 persoane consiliate ocupațional; 220 persoane participante la programele de formare profesională; 40 persoane (16-25 ani) participante la programele de ucenicie; 100 persoane plasate pe piața muncii; 30 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 555 persoane beneficiari ai serviciilor sociale și medicale; 25 locuințe reabilitate; 100 persoane consiliate juridic; 400 persoane implicate în dezbateri cetățenești; 15 voluntari implicați în proiect; 100 copii și tineri conștientizați cu privire la problematica drepturilor omului și anti-discriminare.

În data de 20.02.2018, începând cu ora 16,00, la sediul Căminului Cultural din Vințu de Jos vor avea loc o serie de evenimente ce vizează acțiuni de implicare activă a membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni educative prilejuite de comemorarea a 162 de ani de la dezrobirea romilor și lansarea programului de formare profesională ”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”. La aceste evenimente sunt invitați să participe toți membrii comunității din Vințu de Jos precum și autorități locale, organizații, mass-media și alți actori implicați sau care doresc să se implice în dezvoltarea comunității.

Proiectul ”CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Date de contact

Cristian Prunean

Expert implementare

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258811170

Web: www.pakiv.ro        

Facebook: Cci Sibiseni Vințu                            

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top