Eveniment - Like - stiri Alba Iulia

International NGO Facilitates Engagement of All Sectors in Peace-Building for Myanmar and Globe

 Press Release

Representatives from religion, law, and education in Myanmar gathered together with an international NGO to seek peaceful development and promote awareness of and cooperation in peace-building. Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) affiliated with the UN ECOSOC held sectoral meetings for peacebuilding from February 1 to 2 in Yangon with the participation of politicians, law experts, teachers and leaders of youth and women organizations.

On February 1, “The Sound of Peace Spreading in Myanmar” was hosted by HWPL with 500 participants and religious leaders from of Protestantism, Buddhism, Islam, Hinduism for an interfaith dialogue. “I am not going to take certain religion’s side or support it. What I am saying is, all religions have to reflect on themselves, so that they are acknowledged by the heaven. When all religions become one, then there will be no more war because of the religions.” said Chairman Man Hee Lee of HWPL.

On the next day, an international law seminar was held based on the Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW), drafted by HWPL to propose enactment of an international law for peace through international cooperation, respect on international law, religious/ethnic freedom and spreading a culture of peace. “It has similarity with the constitution of Myanmar with 7 articles. This declaration is essential for Myanmar and needed to be supported.” said U Shein, the founding president of Happy, Healthy and Helping Society. The 130 lawyer participants of this seminar signed for “The Agreement of Support for the Implementation of the International Law.”

On the same day, “Ceremony of HWPL Peace Education and IPYG Peace Project” was held with the presence of Prof. Nay Win Oo, the Deputy Director General of Department of Higher Education and 10 chancellors of colleges. In the event, teaching materials and action plans for peace projects by youth were introduced and presented to HWPL to advocate peacebuilding for future generations.

Chairman Lee stated “There have been many figures who worked for peace. However, the world has not changed yet. In that sense, the current international law for the establishment of global peace should be readdressed.” “Peace can’t be achieved by the authority or power of some people. What the better is the cessation of war and peace, keeping our lives. There are 3.6 billion women in the world. To protect all women’s offsprings and to protect the youth themselves, now we have to stop the war. The peaceful world can’t be built by the effort of just one country. We all have to become one. Also, teachers should teach the children with the peace education from the primary school and all families.” he added.

 

 

 

Read more...

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA – PROMOTOR AL INCLUZIUNII SOCIALE A ROMILOR

Comunicat de presă

20 Februarie 2018

Asociația Pakiv România din Alba Iulia participă activ la consolidarea activităților de reducere a numărului de persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială atât la nivel local cât și regional și național.

Creșterea accesului pe piața forței de muncă a persoanelor de etnie romă și a altor grupuri vulnerabile prin asigurarea de noi oportunități de participare activă a acestora la dezvoltarea socio-economică a societății și la reducerea dependenței de sistemul de protecție socială este unul dintre obiectivele prioritare ale asociației.

Contribuția Asociația Pakiv România la îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza prin aplicarea unor măsuri integrate, personalizate, ce vor fi destinate rezolvării atât unor situații individuale cât și unor aspecte comunitare ce contribuie la perpetuarea unor stări vicioase, la menținerea stării de sărăcie și excluziune socială a populației, în special a celei de etnie romă.

Începând cu 10 august 2017, Asociația Pakiv România a demarat proiectul ”CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” prin care își propune reducerea numărului de persoanelor aflate în risc de sărăcie din Vințu de Jos cu 555 de persoane, din care 282 de etnie romă prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării.

 Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în comuna Vințu de Jos (satele Vințu de Jos, Vurpăr și Valea Vințului), iar valoarea totală a acestuia este de 21.491.286,08 lei.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 555 persoane participante în proiect; 60 de copii cu vârstele între 3 și 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 40 de copii din clasele V-VIII participanți la un program de tip școală după școală; 40 de adulți înscriși în programul a II-a șansă; 1 Centru Comunitar Integrat înființat, reabilitat, dotat și dezvoltat în Vințu de Jos; 339 persoane consiliate ocupațional; 220 persoane participante la programele de formare profesională; 40 persoane (16-25 ani) participante la programele de ucenicie; 100 persoane plasate pe piața muncii; 30 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 555 persoane beneficiari ai serviciilor sociale și medicale; 25 locuințe reabilitate; 100 persoane consiliate juridic; 400 persoane implicate în dezbateri cetățenești; 15 voluntari implicați în proiect; 100 copii și tineri conștientizați cu privire la problematica drepturilor omului și anti-discriminare.

În data de 20.02.2018, începând cu ora 16,00, la sediul Căminului Cultural din Vințu de Jos vor avea loc o serie de evenimente ce vizează acțiuni de implicare activă a membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni educative prilejuite de comemorarea a 162 de ani de la dezrobirea romilor și lansarea programului de formare profesională ”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”. La aceste evenimente sunt invitați să participe toți membrii comunității din Vințu de Jos precum și autorități locale, organizații, mass-media și alți actori implicați sau care doresc să se implice în dezvoltarea comunității.

Proiectul ”CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Date de contact

Cristian Prunean

Expert implementare

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258811170

Web: www.pakiv.ro        

Facebook: Cci Sibiseni Vințu                            

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

"Dezrobirea juridică și socio-economică a romilor la 100 de ani de la Marea Unire"

Romii din România comemorează, în acest an, 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor, o instituție care a durat aproape 500 de ani.

Ziua de 20 februarie a fost declarată de către Parlamentul României ca zi de comemorare a dezrobirii romilor, prin adoptarea Legii nr. 28/2011.

Cu această ocazie, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților, împreună cu Partida Romilor "Pro-Europa", Federația Democrată a Romilor, Agenția Națională pentru Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher organizează evenimentul de comemorare intitulat: "Dezrobirea juridică și socio - economică a romilor la 100 de ani de la Marea Unire".

La acest eveniment participă și domnul Gruia Ioan Bumbu, președinte al Asociației Pakiv România alături de înalte oficialități, personalități politice și istorici, dintre care amintim: deputații Daniel Vasile, Varujan Vosganian, Adriana Săftoiu, Tomac Eugen, Furtună Mirela, Zisopol Dragoș Gabriel, Expertul Institutului Român pentru Drepturilor Omului, doamna Daniela Albu, etc.

 

Fotografia postată de Lavinia Stoica.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed