Eveniment - Like - stiri Alba Iulia

Conferința on line - World Bank Romania: Realizarea unei recuperări incluzive a romilor în România

Azi, 1 martie 2021, are loc evenimentul “Recuperarea incluzivă a romilor în România”, eveniment la care participă și președintele Asociație PAKIV România, domnul Gruia Ioan BUMBU, alături de Ciprian Necula (Secretariat of Roma Sounding Board), Dragoș Pîslaru (MEP, European Parliament, Renew Group), Daniel Rădulescu (President, National Agency for Roma Minister of European Investments and Projects - representative TBC), Valerie Morrica (Senior Social Development Specialist, World Bank) Jeroen Jutte (Head of Unit for Bulgaria and Romania, DG Employment, European Commission) Claudia Lixandru (Director for Romania, Roma Education Fund), Petrică Dulgheru (Executive Director, Roma Entrepreneurship Development Initiative), Florin Moisa (President, Resource Center for Roma Communities), Tatiana Proskuryakova (World Bank Country Manager for Romania and Hungary).

Astfel, în cadrul conferinței se analizează modul în care pandemia COVID-19 a crescut lacunele de incluziune socială preexistente și a afectat în mod disproporționat grupurile de populație vulnerabile și marginalizate din multe țări din lume, inclusiv din România. Sărăcia a crescut pentru prima dată în ultimii cinci ani în România, cu comunități marginalizate și grupuri de populație vulnerabile, în special romii, cei mai afectați.

Ca parte a celui mai mare pachet de stimulare finanțat vreodată prin bugetul Uniunii Europene (UE) și care vizează reconstrucția unei Europe post-Covid, România va primi 30,4 milioane EUR prin intermediul instrumentului de recuperare și reziliență. Guvernul român se află în prezent în proces de actualizare a Planului său Național de Recuperare și Reziliență (PNRP) în vederea reluării creșterii economice a României, abordând în același timp vulnerabilitățile care au fost create sau aprofundate de criză.

Banca Mondială a fost un partener activ cu Guvernul român în reducerea lacunelor de dezvoltare umană și socială și promovarea egalității de șanse pentru toți românii. Mai mult, Banca a sprijinit activ răspunsul guvernului la pandemie.

O recuperare de la pandemie oferă României o oportunitate unică de a elimina barierele structurale în calea incluziunii socio-economice a grupurilor de populație vulnerabile. Ca atare, Biroul de țară al Băncii Mondiale România organizează o masă rotundă virtuală pentru a discuta prioritățile strategice și oportunitățile care vor asigura recuperarea României contribuie la îmbunătățirea rezultatelor incluziunii și la reziliența socio-economică a comunităților vulnerabile la șocurile viitoare.

Evenimentul reunește reprezentanți guvernamentali, parteneri internaționali de dezvoltare și părți interesate ale societății civile pentru a explora direcții concrete pentru politici și investiții specifice pentru a îmbunătăți coeziunea socio-economică și pentru a promova oportunități egale și prosperitate comună.

Referindu-se la concluziile unei recente evaluări a Băncii Mondiale a impactului COVID-19 asupra grupurilor vulnerabile de populație și a comunităților marginalizate, masa rotundă va aigura cadrul pentru:

  • Revizuirea nevoilor și priorităților grupurilor de populație vulnerabile din România în legătură cu criza economică din cauza COVID-19; și
  • Schimbul idei despre cum se pot  integra cel mai bine oportunitățile de sprijin social și economic cu impact ridicat pentru grupurile de populație vulnerabile din PNRR din România, valorificând în același timp noua perioadă de programare a fondurilor UE.