Items filtered by date: Thursday, 03 March 2016 - Like - stiri Alba Iulia

Ce risti daca nu-ti ingrijesti casa si terenul: Impozit majorat cu 500 la suta!

Potrivit noului Cod Fiscal, începând din acest an, pentru casele și terenurile intravilane neîngrijite, precum și pentru terenurile agricole nelucrate, autoritățile pot majora impozitul cu până la 500 la sută, informează Stiripesurse.ro.

Majorările în cauză constituie una dintre noutățile aduse de Codul Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și ele urmează a fi aplicate de autoritățile locale din întreaga țară.

Ce înseamnă clădiri sau terenuri ”neîngrijite”

Potrivit legii, sunt considerate neîngrijite, „clădirile aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate, necurăţate, netencuite, nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură”. Terenurile neîngrijite sunt cele „lăsate în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite, abandonate, insalubre, prin neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea și nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură”, relatează Libertatea.

Nu vor fi supraimpozitate „clădirile și terenurile neîngrijite de proprietarii care deţin autorizaţie de construire sau desfiinţare valabilă, în vederea construirii, renovării, demolării sau amenajării terenului şi au anunţat Inspectoratul de Stat în Construcţii şi autoritatea publică locală despre începerea lucrărilor”.

Însă, trebuie să știi că majorările nu sunt obligatorii, textul legii nefiind unul imperativ: „Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe terencu până la 500%, pentru clădirile și terenurile, neîngrijite, situate în intravilan”(Art 489, alin 5). Așadar, nici majorarea nu este obligatoriu să fie de 500%. Ea poate fi cuprinsă între 101 și 500%.

Avertizare prealabilă

Mai trebuie să știi că, înainte de a majora impozitul pe casă sau teren, primăria este obligată să parcurgă niște etape. Iată ce prevede legea: După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului, proprietarul va fi somat ca, pe parcursul anului fiscal în care s-a constatat starea clădirii sau terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreţinere și îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/ îngrijire.

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se încheie un proces-verbal de conformitate și impozitul nu va mai fi majorat. Dacă, dimpotrivă, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite.

În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, cu până la maximum 500%.

Impozit majorat și pentru terenul agricol nelucrat

Dacă deții teren agricol, în extravilan sau în intravilan, trebuie să știi că și pentru acesta, dacă e nelucrat timp de 2 ani consecutivi, consiliul local îți poate majora impozitul cu până la 500%. Măsura se aplică începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Potrivit HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este utilizat/exploatat/lucrat și întreţinut, potrivit categoriei de folosinţă cu care figurează înregistrat în registrul agricol”.

corectnews.com

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed